Predsjednik CIK-a predlaže izmjene Izbornog zakona: Kazniti one koji ne izlaze na izbore, uvesti zatvorene liste, glasanje već sa 16 godina

Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović ekskluzivno za Buku podijelio je svoj prijedlog izmjena Izbornog zakona BiH. Ovaj prijedlog nije zvanični prijedlog CIK-a, već lični prijedlog predsjednika ovog tijela zaduženog za provedbu izbora.

Arnautović predlaže zatvaranje izbornih listi, te da glasački listić ima samo naziv političke stranke i njen logo. Birač tako glasa za stranku (koaliciju). Kandidatska lista i njen poredak je puna odgovornost političke stranke (koalicije) i ona se ovjerava stotinu dana prije izbornog dana.

“Neka mandat pripada stranci, a ne pojedincu. Kada izabrani nosilac mandata napusti stranku ili bude isključen iz stranke i poslaničkog kluba, mandat treba ostati stranci i biti dodijeljen sljedećem kandidatu na listi političke stranke”, predlaže Arnautović.

Treba uvesti rješenje da mandat izabranog nosioca mandata bude supstitucionalan. Kada izabrani poslanik u toku trajanja mandata odluči da ode u izvršnu vlast ili na drugu javnu funkciju nespojivu sa pozicijom parlamentarca, njega treba zamijeniti sljedeći kandidat sa liste istog političkog subjekta, sve dok je on na poziciji van parlamenta i sve dok ne odluči da se vrati u parlament prije isteka tog saziva parlamenta, predlaže prvi čovjek CIK-a.

“Dobnu granicu za ostvarenje i aktivnog i pasivnog biračkog prava treba, kao u nekim razvijenim državama, spustiti na 16 godina (izmjena stava (1) člana 1.4 Izbornog zakona BiH) čime će se u proces aktivnog političkog odlučivanja uključiti mase mladih državljana Bosne i Hercegovine sa svježim idejama i novom snagom. Izborni prag za političke stranke i nezavisne kandidate treba pomjeriti na 5%. Za predizborne koalicije od dvije stranke on treba biti 6%, a za predizborne koalicije tri ili više stranaka 7%”, dodaje Arnautović.

Arnautović smatra i da treba uvesti sankcije za one koji se odluče na biračku apstinenciju.

„Potrebno je uvesti obaveznost glasanja na izborima (Compulsory voting). Neizlazak na izbore neka se sankcionira. Postoji široka lepeza stimulativnih i destimulativnih mjera koje se mogu primijeniti. Potrebno je preispitati izborne jedinice i otkloniti uočeni gerrymandering (politički pristrana podjela izbornih jedinica) i Malapportionment (. Potrebno je sadašnju Sainte-Laguë metodu za alokaciju mjesta u parlamentu promijeniti u metodu Victora D’Hondta“, predlaže Arnautović.

Izmjene koje predlaže Arnautović podrazumijevaju i glasanje na biračkom mjestu uz skeniranje glasačkih listića. Nakon zatvaranja biračkog mjesta skener generira i štampa protokol sa objedinjenim rezultatima i statistikama. Skener rezultate automatski prosljedjuje u glavni server u kojem se objedinjuju rezultati po izbornim jedinicama.

„Potrebno je uvesti da biračkim mjestima, po osnovu radne obveze, rukovode tri službenika, od kojih je jedan predsjednik, koja su uposlena u državnim, pravosudnim, vaspitno-odgojnim, univerzitetskim i drugim javnim institucijama koje se finansiraju iz budžeta. Svako biračko mjesto da ima nadzorne kamere. Tajnost glasa mora biti zagarantirana“, navodi Arnautović.

Sljedeća tačka od predloženih 15 izmjena Zakona odnosni se na identifikaciju birača

na biračkim mjestima koja se mora vršiti automatski, a autentifikacija i verifikacija birača dvofaktorskom kontrolom (otisak prsta i provlačenje osobnog dokumenta zasnovanog na biometriji).

„ Neka se glasački listić generira i štampa na biračkom mjestu pomoću licenciranog softweara i isti se nakon skeniranja odlaže u glasačku kutiju“, predlaže Arnautović.

Izbore svake dvije godine (opšte i lokalne) treba ukinuti i spojiti u jednu izbornu godinu.

„Treba spojiti lokalne i opće izbore u jednu izbornu godinu (april i oktobar). Izbore za regionalna predstavnička tijela (kantonalne skupštine), kako je to preporučio Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, potrebno je spojiti sa izborima za općinska i gradska predstavnička tijela (u mjesecu aprilu u izbornoj godini). Neka utrka za načelnika/gradonačelnika pretpostavlja dva kandidata na listi jednog političkog subjekta. Ako izabranom kandidatu za načelnika/gradonačelnika prestane dobijeni mandat iz razloga predvidjenih zakonom, njega do kraja mandata mijenja zamjenik sa liste“, navodi se u 13. i 14. tački predloženih izmjena.

Posljednja tačka izmjena predviđa da se birači koji glasaju van BiH registruju putem video-linka.

„Za to je potrebno osigurati sredstva za implementaciju projekta pod akronimom „RB-VL 2024.“ (Registracija birača video-linkom), a što podrazumjeva sredstva za Call centar, IT opremu, Software i edukaciju.“

„Do sada su se norme, pojave i pravila izbornog procesa samo opisivale i filozofski i politički tumačile. Međutim, vizionari, politički lideri i donosioci odluka trebaju uraditi sve da se takvo stanje promjeni. Sada je pravi trenutak za izbornu reformu u Bosni i Hercegovini“, predlaže Arnautović.

Buka

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE