PREDSTAVLJAMO | Mesud Ajanović, nosilac liste za Parlamentarnu skupštinu BiH

Pridruži se Viber grupi 072info, do najvažnijih vijesti samo jednim klikom: KLIKNI OVDJE
Preuzimanje tekstova dozvoljeno uz obavezno navođenje i linkanje izvora “072info”.

Mesud (Ekrem) Ajanović rođen je 20.03.1968. godine u Tešnju. Mašinski fakultet, smjer Motori i vozila, završio je na Univerzitetu u Sarajevu.

Postdiplomski studij, smjer “Konstruiranje mašina”, završio je na Mašinskom fakultetu u Zenici, Univerziteta u Sarajevu. Nakon opsežnih ispitivanja, magistarski rad pod nazivom “Prilog unapređenju karakteristika automobilskih filtera za zrak” je uspješno okončan i odbranjen 2003. godine.

Doktorsku disertaciju, pod nazivom “Razvoj modela za ocjenu kvaliteta usluge servisa za motorna vozila”, poslije višegodišnjeg perioda praćenja i istraživanja, odbranio je 2012. godine na Saobraćajnom fakultetu u Doboju, Univerziteta Istočno Sarajevo.

Godine 1994. zasnovao je radni odnos u preduzeću “Pobjeda” DD Tešanj, gdje obavlja poslove glavnog inženjera – konstruktora na grupi pumpi za vodu i pumpi za ulje za SUS motore teretnih i putničkih vozila, pri službi “Razvoj”. Od 1996. do 1999. godine imenovan je za rukovodioca te službe. Krajem 1999. godine, prelazi na poslove direktora za razvoj, tehnologiju i operativnu pripremu “Fabrike mašina i alata” pri preduzeću “Pobjeda” Tešanj. Od 2002. do marta 2007. godine radi na poslovima direktora u ovlaštenom VOLKSWAGEN prodajno-servisnom centru gdje prolazi sva relevantna školovanja unutar Volkswagen grupacije, a koja se tiču prodajno-servisnih tema.

Septembra mjeseca 2004. godine, na Univerzitetu u Tuzli, izabran je u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast „MEHANIKA“ na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Na Univerzitetu u Zenici, 2003., izabran je u zvanje višeg asistenta za predmet „INFORMATIKA“ na Pedagoškom i Zdravstvenom fakultetu, Univerziteta u Zenici.

U maju mjesecu 2007. godine, izabran je u zvanje višeg asistenta za predmet „Drumska vozila sa dinamikom“ na Saobraćajnom fakultetu u Doboju, Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Aprila mjeseca 2012. godine izabran je u zvanje docenta, a aprila 2017. godine u zvanje vanrednog profesora na Saobraćajnom fakultetu u Doboju, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, gdje kao šef katedre za Motorna vozila i eksploataciju predaje predmete na redovnom i master studiju: Drumska vozila sa dinamikom, Motorna vozila, Oprema motora SUS, Osnovi dinamike vozila, Eksploatacija i održavanje vozila i Nadpunjenje motora SUS.

Autor (koautor) je šest knjiga („Ekploatacija i održavanje vozila“, “Konstrukcija autobusa”, “Metodologija reinženjeringa preduzeća”, “Dijagnostika i održavanje motora”, “Konstrukcija i dinamika vozila”, “Pneumatici I savremeni kočni sistemi”) i preko 40 naučno-stručnih radova objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima, kao i u zbornicima radova naučno-stručnih konferencija sa međunarodnim učešćem.

Kao mentor ili član komisije učestvovao je u ocjeni i odbrani 3 doktorske disertacije, te na više magistarskih, odnosno master radova.

Na predstojećim izborima kandidat je Naroda i pravde, odnosno nosilac liste za Parlamentarnu skupštinu BiH (Izborna jedinica 4).

Kandidat ste ili stranka sa listom na predstojećim Općim izborima 2022. godine? Želite da se i vaše saopćenje objavi na najčitanijem i najpopularnijem internet portalu na društvenim mrežama u ZDK i šire sa četiri miliona mjesečnih posjeta i 200.000 pratilaca na društvenim mrežama? Kontaktirajte nas 061 618 772 i/ili marketing@072info.com!