Predstavnički dom PSBiH usvojio državni Budžet: Na redu Dom naroda

Zastupnici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH na današnjoj sjednici usvojili su Prijedlog zakona o Budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, a njih će sada trebati potvrditi i Dom naroda.

Za je glasao 21 zastupnik, protiv je bilo 16 i dva su bila suzdržana.

Podsjećamo, Vijeće ministara BiH je 15. marta jednoglasno utvrdilo budžet u formi nacrta, a 20 marta ga je potvrdilo i Predsjedništvo BiH. 

Servisiranje vanjskog duga 1,24 milijarde KM

Ministar finansija u Vijeću ministara BiH Zoran Tegeltija (SNSD) predstavio je Budžet zastupnicima.

Kako je naveo, ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u okviru budžeta za 2023. godinu iznose 1.315.400.000 KM, što je povećanje za 241,8 miliona KM u odnosu na budžet institucija BiH za 2022. godinu.

Zoran Tegeltija - Avaz
Zoran Tegeltija. Fena

Prihodi od indirektnih poreza planirani su u iznosu 1.020.500.000,00 KM i povećani su za oko 155 miliona KM ili 18 posto u odnosu na prošlogodišnji. Ostali izvori finansiranja su neporezni prihodi institucija BiH u iznosu 152.118.000,00 KM, namjenska sredstva za finansiranje institucija BiH u iznosu 692.000,00 KM, preneseni višak sredstava iz prethodne godine u iznosu 141.100.000,00 KM i primici od prodaje stalnih sredstava u iznosu 990.000,00 KM.

Servisiranje vanjskog duga BiH iznosi 1.245.966.362,00 KM, što je povećanje za 426.777.243,00 KM u odnosu na budžet iz prethodne godine. Tako ukupni rashodi institucija BiH i servisiranje vanjskog duga BiH u budžetu za 2023. godinu iznose 2.561.366.362,00 KM i veći su za 668.577.243,00 KM u odnosu na 2022. godinu.

Neće se povećati plaće političarima

Nacrtom budžeta za 2023. godinu prioritetno se podržavaju nastavak reformi u vezi s ispunjavanjem uslova za Evropsko partnerstvo, provođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), prilogođavanje programima i aktivnostima Ministarstva odbrane i drugih resornih ministarstava i institucija BiH proisteklih iz programa Partnerstvo za mir (PfP) i drugih vidova saradnje s NATO-om. Istovremeno se budžetska sredstva usmjeravaju i na provođenje višegodišnjih projekata budžetskih korisnika.

Opozicija prilikom rasprave je rekla da je protiv toga da se budžet usvaja u hitnom postupku te da se time onemogućava usvajanje amandmana, zbog čega su bili protiv Budžeta.

Podsjećamo, prije rasprave o budžetu zastupnici su usvojili izmjene Zakona o plaćama i naknadama, koje se omogućile da dođe do povećanja plaća uposlenicima u državnim institucijama, vojnicima i policajcima, ali ne i izabranim i imenovanim zvaničnicima.

Avaz