PreduzećU za preradu drveta „AL-EX“ Zenica potrebni radnici

Preduzeće za preradu drveta „AL-EX“ d.o.o. Zenica oglašava potrebu za popunu sljedećih radnih mjesta:- 

Pomoćni radnik u drvopreradi – dva izvršioca 

Popunjen prijavni obrazac dostaviti na adresu Sarajevska 135 A, Raspotočje, Zenica, ili na mail: sekretarica@al-ex.ba.

Sve informacije možete dobiti na telefon: 032/245-865 od 7 do 15 h radnim danima.