Portal 072info

Preko ministarstva do zvanja doktora: Budžetska sredstva korištena za plaćanje studija službenicima

Foto: Ilustracija

Federalno ministarstvo prostornog uređenja u 2015. godini izdvojilo je 5.390 KM za naknade za studij i odbranu doktorske disertacije uprkos tome što stjecanje takvih znanja i pozicija nije predviđeno Pravilnikom o unutrašnjoj sistematizaciji uposlenika u ovom ministarstvu.

Ured za reviziju institucija FBiH u svom Izvještaju o izvršenju Budžeta Federacije BiH navodi da suizdaci za specijalizacije i školovanje te izdaci za stručno obrazovanje iz Budžeta FBiH iskazani u iznosu od 207.521 KM.

Kako dodaju, budžetski korisnici dužni su sačiniti godišnji Plan i program stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika.

“Obavljenom revizijom Ministarstva prostornog uređenja konstatirali smo da je na ime navedenih izdataka plaćena naknada u iznosu od 5.390 KM, za podršku stručnom i profesionalnom usavršavanju (studij) i za odbranu doktorske disertacije. Stjecanje navedenih zvanja i pozicija nije predviđeno Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji prema kojem su uposlenici zaposleni i nisu predviđeni Planom i program stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika”, navode revizori.

Revizori su se dotakli i nepravilnosti u vezi s isplatama jubilarnih nagrada, Tako navode da je Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata odobreno 50.000 KM za isplatu jubilarnih nagrada uposlenicima, dok su izdaci za ove namjene 97.698 KM, što predstavlja prekoračenje odobrenog iznosa za 47.698 KM.

“Ministarstvo je donosilo rješenja o isplati jubilarnih nagrada uposlenicima od maja 2015. godine i pored činjenice da je u momentu donošenja rješenja na snazi bio Zaključak Vlade FBiH koji se odnosi na obustavu isplate jubilarnih nagrada te da sredstva nisu bila odobrena Budžetom FBiH za 2015. godinu”, piše u reviziji.

Isplate su vršene i uposlenicima čije je pravo dospijevalo u ranijim godinama sve do 26. juna 2015. godine. Također i u Ministarstvu pravde u 2015. godini doneseno je 13 rješenja o pravu na isplatu jubilarnih nagrada i izvršena je isplata u iznosu od 8.337 KM, iako sredstva za ove namjene nisu bila planirana u budžetskom zahtjevu.

Vlada FBiH je 20. augusta 2015. godine donijela Zaključak kojim konstatuje da je opredjeljenja da isplata jubilarnih nagrada ima svoj pravni osnov, da u Budžetu FBiH za 2015. godinu nisu planirana sredstva za isplatu jubilarnih nagrada te da će ista biti planirana u Budžetu za 2016. godinu.

Iz Ureda za reviziju institucija Federacije BiH upozoravaju i na nepravilnosti u vezi s angažovanjem savjetnika. Kako navode, u Vladi FBiH tokom 2015. godine imenovana su dva savjetnika koja ne ispunjavaju uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji u dijelu potrebnih godina radnog staža.

Putni troškovi institucija u FBiH iskazani su u iznosu od 2.214.776 KM. Na troškove u zemlji odnosi se 1.501.967 KM, a na troškove u inostranstvu 712.808 KM.

“Navedeni troškovi nisu obračunati i isplaćeni u skladu s odredbama Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja kod obračuna istih za put u inostranstvo, jer nije evidentirano vrijeme prelaska granice”, upozoravaju revizori.

Uz putni nalog nisu priloženi pozivi organizatora ili druga relevantna dokumentacija iz koje bi se potvrdila opravdanost službenog puta. Kod većeg broja budžetskih korisnika nalozi za službeni put nisu opravdani u predviđenom roku, dok određeni budžetski korisnici isplate akontacija nisu evidentirali, što je suprotno računovodstvenim politikama za federalne budžetske korisnike i trezor.

“S obzirom na navedeno, ne može se potvrditi da je vrijeme provedeno na službenom putu tačno iskazano te samim tim ni tačnost obračuna ukupno isplaćenih sredstava po ovom osnovu (Ured predsjednika i dva potpredsjednika FBiH, Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta)”, piše u Izvještaju.

Revizori su, između ostalog, uočili i nepravilnosti koje se tiču korištenja sredstava tekuće rezerve, kao i izdataka na korištenje usluga mobilnih operatera.

Kompletan Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije BiH možete pogledati ovdje.

Klix.ba

Podijelite članak

Zapratite 072info na Instagramu! 

KLIKNI OVDJE

Holler Box