Preporuka KŠ poslodavcima da radnicima omoguće korištenje godišnjeg odmora

Podijelite vijest

Kantonalni štab civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona donio je danas, 24. 05. 2014. godine preporuku koja se odnosi na sve poslodavce u preduzećima i kompanijama sa područja Kantona. Naime, zbog situacije izazvane poplavama i prekinutim putnim komunikacijama mnogi radnici su spriječeni da dolaze na posao.

Zato, preporučuje se poslodavcima da tim radnicima omoguće korištenje godišnjeg odmora ili ako postoje drugi zakonski načini u tim preduzećima da se oni upotrijebe, kako radnici ne bi bili  materijalno oštećeni. Ovo se odnosi na sva javna i privatna preduzeća, kompanije, ustanove i organizacije u kojima su uposleni radnici sa ugroženih područja.