Prevare sa vozilima su koštale BiH 70 miliona KM

U nizu carinskih prevara Uprave za indirektno oporezivanje BiH, zbog kojih je budžet BiH godinama pljačkan u ogromnim iznosima, jeste i kriminal pri uvozu motornih vozila, o čemu svjedoči dokumentacija u posjedu BN televizije. Iako je Odjeljenje za internu reviziju UIO BiH ukazalo na brojne nezakonite radnje pri utvrđivanju carinske vrijednosti rabljenih putničkih motornih vozila na određenim lokacijama, Sektor za carine UIO, koji je o svemu detaljno obavješten, nije preduzeo nikakve mjere.

U Regionalnom centru Banjaluka ocarini se čak 58 odsto od svih motornih vozila prijavljenih za uvoz u BiH. To je 8 puta više nego u Regionalnom centru Tuzla, 4 puta više nego u Regionalnom centru Sarajevo i tri puta više nego u Regionalnom centru Mostar. Ovo je utvrđeno analizom obima uvoza i carinjenja motornih vozila po regionalnim centrima i carinskim ispostavama UIO BiH za prvih 10 mjeseci ove godine. Analizu je izvršila Grupa za tarifu i vrijednost Regionalnog centra Tuzla, a na osnovu dostavljenih sedmičnih izvještaja svih regionalnih centara u BiH.

Ta analiza je pokazala da u carinjenjima motornih vozila ubjedljivo prednjači Carinska ispostava Gradiška sa čak 30 odsto od ukupnog carinjenja motornih vozila u BiH. Tako se u samo jednoj Carinskoj ispostavi Gradiška, koja pripada Regionalnom centru Banjaluka, u prvih 10 mjeseci ove godine ocarinilo 17.330 vozila, dok se u Regionalnom centru Tuzla u osam carinskih ispostava za isti vremenski period ocarinilo svega 4.232 vozila.

Nameće se logično pitanje – zbog čega je ovolika razlika pri carinjenju uvezenih vozila, da samo jedna carinska ispostava uspije da ocarini četiri puta više automobila nego drugih osam carina? Uz to treba napomenuti da se razlike između utvrđene carinske vrijednosti i vrijednosti vozila utvrđene prema katalogu cijena motornih vozila evropske Internacionale kreću u sledećim rasponima: Tuzla – samo 13,67 odsto, Sarajevo 24,77 odsto, dok je u Mostaru 81,52 i Banjaluci 64,72 odsto. Da nešto ne štima, pokazala je i revizija Odjeljenja za internu reviziju UIO BiH pri utvrđivanju carinske vrijednosti polovnih putničkih motornih vozila. Za testiranje dokumentacije korišćeni su podaci iz perioda od 1. januara 2014. do 31. avgusta 2015. godine, a za potrebe uzorkovanja korišćeni su podaci i dokumentacija koja se odnosi na period juni-avgust 2015. godine.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

U izvještaju o provedenoj reviziji, između ostalog, ističe se: Revizijom postupka utvrđivanja carinske vrijednosti vozila utvrđena je nejednoobraznost u radu na nivou regionalnih centara, kao i nejednoobraznost u radu carinskih ispostava u okviru istog regionalnog centra. Nejednoobraznost u radu znači da se u pojedinim carinskim ispostavama nepravilno utvrđuje carinska vrijednost vozila i nepravilno vrši obračun uvoznih dažbina, stvara pravna nesigurnost uvoznika i mogućnost koruptivnog ponašanja carinskih službenika.

Zbog svega navedenog revizorski tim, takođe, podvlači: Dokumentacija priložena uz carinske prijave po kojima su vozila stavljena u slobodan promet ne daje uvjerenje da se poštuje redoslijed primjene propisanih metoda za utvrđivanje carinske vrijednosti, a shodno tome i izvršen pravilan obračun indirektnih poreza. Glavni uzrok ovakvog stanja je nepostojanje efikasnih kontrola u većini revidiranih organizacionih jedinica, tako da je opšte revizorsko mišljenje o internim kontrolama uspostavljenim u postupku utvrđivanja carinske vrijednosti vozila – “NE ZADOVOLJAVA”.

S ciljem otklanjanja uočenih slabosti, Odjeljenje za internu reviziju dalo je i niz preporuka UIO BiH i Sektoru za carine, odnosno najodogovornijim licima, kojima je sugerisano da je neophodno poboljšanje postojećih propisa da bi se otklonili prisutni nedostaci i postigla pravilnost i jednoobraznost u radu. Shodno tome, Odjeljenje za internu reviziju u izvještaju podsjeća: Samo četiri rukovodioca izvršila su kontrolu uvoznog carinjenja motornih vozila. Kontrole se izvršene u Carinskim ispostavama Tuzla i Banjaluka, te Odsjecima za carinske poslove Tuzla i Banjaluka. Za kontrolu koja je provedena u Carinskoj ispostavi Tuzla može se reći da je najefikasnijaa, jer je rukovodilac uspostavio kontrolne aktivnosti zasnovane na definisanim i dokumentovanim rizicima koji mogu uticati na pravilno utvrđivanje carinske vrijednosti vozila.

S obzirom na to da se u svim carinskim ispostavama vrši poređenje prijavljene vrijednosti vozila sa vrijednošću automobila izračunate korišćenjem kataloga cijena motornih vozila evropske Internacionale, revizija je utvrdila da se i u tom segmentu različito postupa u carinskim ispostavama u okviru pojedinačnih regionalnih centara. U okviru Regionalnog centra Tuzla je najujednačenije postupanje u carinskim ispostavama. U okviru Regionalnih centara Banjaluka i Mostar prihvatane su znatno niže prijavljene vrijednosti, u 30,2 odsto, odnosno 16,4 odsto slučajeva, dok je u Tuzli takvih slučajeva svega 0,3 odsto.

U carinskim ispostvama Gradiška, Velika Kladuša, Novi Grad i Brod u nekim slučajevima odstupanja u vrijednostima vozila veća su od 50 odsto. Nakon dostavljenog Nacrta izvještaja o izvršenoj reviziji utvrđivanja carinske vrijednosti vozila, Regionalni centar Tuzla je odmah reagovao i tražio izjašnjenje svih šefova carinskih ispostava koji nisu imali primjedbe na nacrt i preporuke.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

O svemu je obaviješten i Sektor za carine UIO BiH, što potvrđuje i ovaj dokument sa potpisom pomoćnika direktora Sektora Zdravka Cvjetinovića. On je od šefova Odsjeka za carinske poslove svih organizacionih jedinica tražio sedmične izvještaje o carinjenju vozila. Uprkos utvrđenim brojnim propustima, koji godinama traju, Cvjetinović ništa nije preduzeo, zbog čega je budžetu BiH nanesena šteta, koja samo za posljednje tri godine iznosi više od 70 miliona KM. Ovo je još jedna u nizu kriminalnih radnji u UIO BiH koja još nije pod lupom istražnih organa.

nezavisne.com