Prihvaćeno zaduženje od 220 miliona eura za 15 kilometara autoceste Mostar sjever – Mostar jug

Prihvaćeno zaduženje od 220 miliona eura za 15 kilometara autoceste Mostar sjever – Mostar jug

Za izgradnju 15 kilometara hercegovačke autoceste na dionici Mostar sjever – Mostar jug u sklopu projekta izgradnje Koridora 5C investirat će se 220 miliona KM iz kreditnih sredstava koje će građani Federacije BiH vraćati narednih 15 godina.

Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju danas je prihvatila Vlada FBiH na prijedlog Federalnog ministarstva finansija na čijem je čelu HDZ-ov Toni Kraljević, a po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Koridor 5C Mostar sjever – Mostar jug.

“Sredstva će se koristiti za izgradnju dvije petlje autoceste Mostar sjever i Mostar jug, te izgradnju dionice autoceste u dužini od 15 km između ove dvije petlje i za izgradnju ceste s dvije trake koja povezuje ove petlje s postojećom magistralnom cestom M17”, navode iz Vlade FBiH.

Dionica bi, kako navode, trebala imati pet tunela i deset vijadukta na svakom od dva kolovoza, a rok otplate ovog zajma je 15 godina, dok je grejs period četiri godine i uključen je u rok otplate zajma. Prijedlogom odluke koji će biti upućen u Parlament Federacije BiH se potvrđuje da je razmatrana dokumentacija prihvatljiva za FBiH, a posebno Ugovor o zajmu između BiH i EBRD-a, zatim Nacrt ugovora o podršci zajma između EBRD-a i FBiH, kao i usaglašeni Zapisnik sa pregovora.

U skladu sa Prijedlogom odluke Federacija BiH treba prenijeti sredstva na osnovu zajma na JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, koje je krajnji korisnik i dužnik po ovom zaduženju.

U periodu implementacije Projekta, kako je pojašnjeno, u Budžetu FBiH nije potrebno osigurati finansijska sredstva za dodatno sufinansiranje ovog projekta.

“Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da sa JP Autoceste usaglasi i sklopi odgovarajući Podugovor o zajmu kojim će, u svrhu redovne otplate, definirati uslove vraćanja sredstava koja se prenose na kreditnom osnovu. Istovremeno se daje saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između BiH i FBiH, kao i Podugovora o zajmu između FBiH i JP Autoceste”, navode iz Vlade FBiH.

Za potpisivanje Supsidijarnog ugovora i Podugovora o zajmu ovlašten je federalni ministar finansija, dok su za realizaciju ove odluke i izvještavanje zaduženi Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, te JP Autoceste, a svako u okviru svoje nadležnosti.

Iz Vlade Federacije BiH ističu kako se ovim ostvaruju preduslovi za nastavak gradnje dionica autocesta u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Klix.ba

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

NAJNOVIJE

BISSTOURS