Portal 072info

Prijedlog Programa mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje za 2019. godinu na području Grada Zenica

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
Članom 26. Zakona o poljoprivredi (“Službene novine FBIH” broj: 88/07,04/10,07/13) propisano je da jedinice lokalne samouprave mogu osigurati novčane podrške za razvoj poljoprivrede.

Potrebna sredstva za provođenje ovog Programa planirana su Budžetom Grada za 2019. godinu („Službene novine Grada Zenica“, broj: 01/19), na ekonomskom kodu 614500 – Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji u ukupnom iznosu od 650.000,00 (slovima: šestopedesethiljada 00/100 KM), čime se nastavlja kontinuirano izdvajanje iz Budžeta Grada za poljoprivredu na području Grada.

Programom mjera za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje u 2019. godini na području Grada Zenica (u nastavku teksta: Program) podstiču se poljoprivredni proizvođači na proizvodnju poljoprivrednih proizvoda za vlastite potrebe kao i za potrebe tržišta, kako bi obezbijedili egzistenciju sebi, svojoj porodici, te ostvarili dodatne prihode.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Prilikom izrade Programa uvažavane su sljedeće činjenice:
1. Kontinuitet podsticajnih mjera i iskustva iz realizacije istih u 2018. godini
2. Resursni kapaciteti iz oblasti poljoprivrede na području Zenice
3. Sugestije i prijedlozi poljoprivrednih udruženja i otkupljivača sa područja grada Zenice.

Pored gore navedenog, specifični ciljevi Programa su:
– povećanje obradivih površina i inteziviranje poljoprivredne proizvodnje,
– stvaranje tržišno orijentisanih poljoprivrednih proizvođača,
– formiranje poljoprivrednih gazdinstava,
– očuvanje i proširenje stočnog fonda,
– olakšavanje samozapošljavanja u poljoprivredi i smanjenje stope nezaposlenosti na području
Grada,
– razvoj ruralnih područja.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Po usvajanju ovog Programa, Služba za privredu i upravljanje razvojem će putem sredstava javnog informisanja obavijestiti poljoprivrednike o podsticajnim mjerama, kao i kriterijima koji moraju biti ispunjeni da bi podsticajna sredstva bila odobrena.

Spisak korisnika koji su ostvarili pravo na podsticaj u 2019. godini u oblasti poljoprivrede preuzmite ovdje.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
Podijelite članak
  • 9
    Shares
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME