Portal 072info

Prijem novih članova u Dobrovoljnu vatrogasnu jednicu Zenica

Na osnovu člana 43., a u vezi sa članom 20. Statuta Dobrovoljnog vatrogasnog društva “Zenica“ Zenica, Upravni odbor Društva raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prijem novih članova u dobrovoljnu vatrogasnu jednicu

Za prijem novih kandidata u svojstvu kandidata za člana dobrovoljne vatrogasne jednice

Zenica mogu se prijaviti svi zainteresovani (žene i muškarci) sa područja Grada Zenice koji ispunjavaju opće uslove i to:

Da kandidat nije mlađi od 18 odnosno stariji od 25 godina;

Da ima namanje III stepen školske spreme po mogućnosti tehničkog smjera;

Da je psihofizički i zdravstveno sposoban za vršenje poslova vatrogasca;

Da ima stalno prebivalište na području Grada Zenica;

Da nije u statusu osobe protiv koje se vodi krivični postupak;

Da nije član ni jednog dobrovoljnog vatrogasnog društva sa područja ZDK

Uredno popunjenu aplikaciju;

Zainteresovani kandidati treba da dostave uredno popunjenu aplikaciju koje se mogu preuzeti na FB stranici Dobrovoljno vatrogasno društvo Zenica, putem e-mail-a: dvd-zenica@hotmail.com ili lično u sjedništu Dobrovoljno vatrogasno društvo Zenica u ulici Sarajevska br. 41 svaki radni dan u vremenskom period od 11:00 do 14:00 sati.

O prijemu za nove članove odlučivat će Upravni odbor DVD Zenica. Sa prijavljenim kandidatima će se održati zajednički sastanak.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja tj. do 25.01.2017. godine.

Napomena: Na oglas se mogu prijaviti zainteresovani koji nemaju navršenih 18 godina a završili su srednju školu i u toku 2017. godine će biti punoljetni i osobe koje tekuće godine završavaju srednju školu a punoljetne su.

Podijelite članak