AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: Oglasi i konkursi

Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u poreznoj upravi FBiH, objavljen u Dnevnom listu 14. 4. 2021. godine.