JP Elektroprivreda BiH d d Sarajevo 696x387 1
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: Oglasi i konkursi

Javni konkurs za zapošljavanje radnika u JP Elektropriveda BiH, objavljen u Oslobođenju 11.03.2021. godine.