JP Elektroprivreda BiH d d Sarajevo 696x387 1
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: Oglasi i konkursi
Kurbani 2021

Javni oglas za prijem pripravnika u JP “Elektroprivreda BiH”, objavljen u “Oslobođenju” 28. 6. 2021. godine.