AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: Oglasi i konkursi

Javni oglas za prijem u radni odnos u JP “BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, objavljen u “Oslobođenju” 10. 4. 2021. godine.