AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: Oglasi i konkursi
Kurbani 2021

Javni oglas za prijem zaspolenika u “BH Telecom”, objavljen u “Oslobođenju” 7. 5. 2021. godine.