PRILIKA ZA POSAO: Javni oglas za prijem zaspolenika u “BH Telecom”

Javni oglas za prijem zaspolenika u “BH Telecom”, objavljen u “Oslobođenju” 7. 5. 2021. godine.