telecom
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: Oglasi i konkursi
Kurbani 2021

Javni oglasi za prijem radnika u “BH Telecom”, objavljeni u “Oslobođenju” 23. 6. 2021. godine.