AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Na osnovu povećanog broja djece i obima posla, te člana 34. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službeni novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 26/16), Privatna predškolska ustanova „Abakus“ Zenica raspisuje

J A V N I K O N K U R S
Za prijem u radni odnos na radna mjesta:
1. ODGAJATELJ/ICA – Profesor/ica predškolskog odgoja i obrazovanja – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.
2. ODGAJATELJ/ICA – pripravnik/ca – Profesor/ica predškolskog odgoja i obrazovanja, bez položenog stručnog ispita.
Svi zainteresovani svoje molbe sa CV-jem mogu slati na mail abakuszenica@gmail.com do 15.3.2021. Kandidati koji budu ispunjavali uslove za rad na navedenim pozicijama u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazivanju i uđu u uži izbor će biti pozvani na intervju.

Uprava vrtića “Abakus”