PRILIKA ZA POSAO: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK traži radnike

PRILIKA ZA POSAO: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK traži radnike

Agencija za državnu službu FBiH objavila je Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

Konkurs je raspisan za tri radna osobe, odnosno, po jednog izvršioca na tri pozicije:

 1.  Pomoćnik ministra za planiranje, analitiku i poslove saobraćajne edukacije
 2. Inspektor za oblast obrazovanja i nauke
 3. Stručni savjetnik za informacione sisteme i baze podataka

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete navedene u nastavku.

Radno mjesto 1:

 • VSS (VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova), visokog obrazovanja pravne i upravne struke, ekonomski, filozofski fakultet ili fakultet humanističkih nauka, prirodno-matematički fakultet ili tehnički fakultet, fakultet za sport i tjelesni odgoj, kineziološki fakultet,
 • najmanje 5 (pet) godina radnog staža u oblasti obrazovanja i nauke, odnosno poslovima svoje struke nakon sticanja stručne spreme,
 • poznavanje rada na računaru.

Radno mjesto 2:

 • VSS (VII stepen stručne spreme, odnosno završeno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova), prirodno matematički fakultet, filozofski fakultet, pedagoški fakultet, fakultet političkih nauka, fakultet za sport i tjelesni odgoj, kineziološki fakultet, pravni fakultet, tehnički fakulteti, fakultet humanističkih nauka – fakulteti koji obrazuju nastavnike,
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u oblasti obrazovanja nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
 • položen stručni ispit za samostalni rad u nastavi (kandidati su dužni u rubrici „Ispit profesionalne nadogradnje/usavršavanja“ u dijelu koji se odnosi na „Posebne ispite tražene javnim konkursom“, da navedu broj i datum uvjerenja o položenom stručnom ispitu za samostalni rad u nastavi),
 • poznavanje rada na računaru.

Radno mjesto 3:

 • VSS (VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova), elektrotehnički fakultet – smjer informatika, fakultet informatike, fakultet računarstva, mašinski fakultet ili drugi tehnički fakultet informatičkog smjera,
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, a cijeli tekst konkursa je dostupan na internet stranici Agencije za državnu službu FBiH.

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE