Parlament BiH Institucije BiH Zgrada Marijin Dvor Sarajevo DZK3
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: Oglasi i konkursi
NER FIT

Agencija za državnu službu BiH raspisala je javni oglas za popunjavanje radnog mjesta direktora Direkcije za ekonomsko planiranje Vijeća ministara BiH. Izabrani kandidat taj posao će obavljati za neto plaću od 3.567 KM.

FIXGEHALT

Između ostalog, od budućeg direktora se traži da ima završen ekonomski fakultet, najmanje pet godina radnog iskustva u struci – od čega tri na rukovodećim poslovima, da aktivno poznaje engleski jezik, a poželjno je poznavanje još jednog stranog jezika.

Izabrani kandidat će imati status rukovodećeg državnog službenika – sekretara sa posebnim zadatkom.

Direktor Direkcije za ekonomsko planiranje trenutno je Zoran Zeljko.

LIDER