Portal 072info

PRILIKA ZA POSAO: Zenicatrans zapošljava 20 vozača autobusa

Na osnovu člana 20.a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu Federacije BiH („Službene novine FBiH“, br. 89/18 od 09.11.2018. godine,člana 11. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12) i člana 80. Statuta, JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica, raspisuje:

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u
JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

I
Objavljuje se javni oglas za prijem u radni odnos na radna mjesta:
1. Vozač autobusa – 20 (dvadeset) izvršilaca, RJ Saobraćaj
2. Referent kadrovskih i općih poslova – 1 (jedan) izvršilac, Sektor zajedničkih poslova, Pravna služba
na period od jedne godine sa probnim periodom od dva mjeseca, radno vrijeme 40 sati sedmično.
II
1. Opis poslova radnog mjesta „Vozač autobusa“:
Preuzima vozilo za vožnju sa pripadajućom opremom, alatom i priborom;rukuje s vozilom u postupku prijevoza putnika;preuzima dokumentaciju vozila i prevoznu dokumentaciju za izvršenje posla;primjenjuje propise ZOBS-a kao i druge propise kojima se reguliše saobraćaj;organizuje i kompletira dokumentaciju potrebnu za obavljanje prijevoza;popunjava putnu dokumentaciju na način kako je utvrđeno pravilniku o radu voznog osoblja i predaje sa taho-trakom dipečeru;odgovara za vozilo sa pripadajućom opremom, alatom i priborom;odgovara za bezbijednost putnika, ispravnost putne dokumentacije i taho trake;obavlja kondukterske poslove tj. prodaju karata u vozilu;odgovoran je za urednost naplate voznih karata i blagovremenu predaju dnevnog pazara;odgovara za korektan odnos prema službenim licima kontrole, putnika i dr.;snadbijeva vozilo gorivom i vodi računa o normativu potrošnje goriva;održava čistoću radnog prostora (vanjskih i unutrašnjih površina) autobusa kojim upravlja;
obavlja i druge poslove u skladu sa sposobnostima, zakonom i općim propisima Društva, a po nalogu neposrednog rukovodioca.

2. Opis poslova radnog mjesta „Referent kadrovskih i općih poslova“:
Analiziranje i obrada podataka za izradu plana kadrova i obrazovanja; sprovođenje postupka za zasnivanje radnog odnosa i raspoređivanje zaposlenika; obrada prigovora, molbi, žalbi i sl. iz radnog odnosa i definisanje stručnog mišljenja; priprema odluke i ugovore o angažovanju zaposlenika na privremenim i povremenim poslovima, na neodređeno i određeno vrijeme; izrada svih rješenja i potvrda iz radnih odnosa; vrši prijavu i odjavu zaposlenika za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i promjenu podataka po prijavi u toku rada; formira dosije i karton za novoprimljene zaposlenike; evidencija o zaposlenicima i njeno ažuriranje i dr;

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

III
2.Kandidati koji se prijavljuju moraju ispunjavati opće i posebne uslove:
a) Opći uslovi:
1) Da je državljanin BiH i da ima prebivalište u BiH
2) da je stariji od 18 godina,
3) da ima zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
b) Posebni uslovi:
Za radno mjesto pod rednim brojem 01.( vozač autobusa):
1) KV/VK, III/IV stepen stručne spreme – vozač motornih vozila,
2) radno iskustvo: jedna godina na poslovima upravljanja mot. vozilima „D“ kategorije.
Za radno mjesto pod rednim brojem 02. (referent kadrovskih i općih poslova):
1) VŠ/VSS, VI/VII stepen stručne spreme – pravna struka,
2) radno iskustvo:jedna godina na istim ili sličnim poslovima
3) poznavanje rada na računaru

IV
Kandidati su dužni dostaviti dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji, kako slijedi:
1. Potpisana prijava na oglas sa kraćom biografijom;
2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
3. Potvrdu o prebivalištu-CIP-s; (ne starija od šest mjeseci)
4. Diploma ili svjedočanstvo o završenom školovanju;
5. Vozačka dozvola – „D“ kategorije (za radno mjesto pod rednim brojem 01.);
6. Potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu;
7. Potvrda/uvjerenje o poznavanju rada na računaru (za radno mjesto pod rednim brojem 02.);

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavit će naknadno onaj kandidat koji bude izabran, prije prijema u radni odnos.
Kandidati uz prijavu i potrebna dokumenta, mogu dostaviti i druga dokumenta koja mogu utjecati na izbor kandidata, kao što su npr. preporuka bivšeg poslodavca i dr.
V

Javni oglas se objavljuje na web stranici Grada Zenice, web stranici JKP „Zenicatrans prevoz putnika“ dd Zenica i u dnevnom listu „Oslobođenje“, a ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.
Komisija će izvršiti provjeru znanja kandidata koji budi ispunjavali formalno-pravne uslove oglasa. Provjera znanja izvršit će se usmeno, a kandidati za radno mjesto pod rednim brojem 01. biće testirani i praktičnom provjerom znanja kroz probnu vožnju.
Kandidati će biti pismeno obavješteni o ishodu Oglasa, a priložena dokumentacija neće se vraćati.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica,Bulevar Kralja Tvrtka I broj 34 Zenica,72000 Zenica
Sa naznakom:„Prijava na Oglas za radno mjesto pod rednim brojem ____“
NE OTVARATI

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Javni oglas za prijem u radni odnos

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
Podijelite članak
  • 353
    Shares
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME