AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Prim. dr. Jasminka Durmiševic Serdarević, načelnica Službe za zdravstvenu zaštitu predškolske djece Doma zdravlja Zenica govori za Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine o redovnoj imunizaciji u Zenici. Ističe da u zadnje vrijeme kod djece do 6 godina nije dijagnosticirana nijedna bolest koja se može spriječiti vakcinacijom.

Da li je u Zenici pod kontrolom epidemiološka situacija bolesti koje se mogu spriječiti vakcinacijom?

Koliko ja znam, situacija sa vakcinalno preventabilnim oboljenjima tj. bolestima od kojih nas vakcine štite je zadovoljavajuća. U zadnje vrijeme, kod djece do 6 godina nije dijagnosticiran niti jedan slučaj ovih oboljenja.

Koliki je broj i obuhvat redovnom imunizacijom u Zenici u 2020/2021. godini?

U 2021. godini obuhvat je veoma slab. Ako se izuzme BCG (vakcina protiv tuberkuloze za novorođenčad), ostale vakcine najviše do 60% pa i manje. Naročito je mali obuhvat kad su u pitanju revakcinacije.

U nekim dijelovima BiH bilježi se pad broja vakcinisane djece zadnjih godina. Zašto, po Vašem mišljenju?

Puno je razloga. Već duže vrijeme, antivakcinalne aktivnosti pojedinaca i cijelih grupa svuda u svijetu svojim neargumentovanim istupima značajno utječu na stav roditelja prema vakcinaciji.

Kako odgovarate roditeljima koji dovode u pitanje kvalitetu, efikasnost i sigurnost vakcina u Federaciji BiH?

Mi im iznesemo činjenice o proizvođaču, kvaliteti i efikasnosti vakcine. Upoznamo ih o načinu čuvanja i transporta vakcina. Upozorimo ih na rizike nevakcinisanosti.

Trebaju li se i kako pedijatri više angažirati u promociji važnosti vakcinacije i sigurnosti i efikasnosti vakcina?

Ja mislim da je potrebno podržati pedijatre u tim njihovim aktivnostima. Mi nemamo vremena u svom svakodnevnom radu za dugotrajne diskusije sa osobama koje su ili apsolutno protiv vakcinacije ili se kolebaju. Kod nas je trenutno 5 pedijatara. Nekoliko ih je na specijalizaciji, a nekoliko ih za 4-5 godina ispunjava uslove za penziju. Veliki smo grad. Djece do 6 godina je preko 6000. Tome dodati i školsku djecu kojih je oko 12000, koje mi također vakcinišemo i vršimo konsultativne pedijatrijske preglede po zahtjevu pripadajućih porodičnih doktora medicine. Mi pri svakom našem javnom nastupu, po bilo kojem pitanju vezanom za zdravlje djece, promovišemo vakcinaciju. Pri svakodnevnim posjetama provjeravamo vakcinalne kartone, upozoravamo na propuštene vakcine. Prethodnih smo godina posjećivali dječije vrtiće i provjeravali vakcinalni status svakog djeteta, sa obaveznom preporukom svakom roditelju da se javi pedijatru ukoliko je dijete neredovno vakcinisano. Sve to radimo iz želje da doprinesemo većem obuhvatu redovnom imunizacijom. To trebaju da rade i epidemiolozi.

Šta konkretno poručujete roditeljima/starateljima o važnosti redovne imunizacije djece?

Ja obično pitam roditelja je li on vakcinisan, a najčešće jeste. To bi im trebao biti dobar argument da vakcinišu dijete.

Da li je i na koji način pandemija COVID – 19 poremetila proces redovne imunizacije u Zenici?

U 2020. godini pandemija COVID – 19 je značajno porematila vakcinaciju. U početku, zbog toga što se djeca nisu mogla kretati, nismo vakcinisali. Čim smo dobili dozvolu za nastavak vakcinacije, mislim negdje početkom maja prošle godine, mi smo nastavili. Naručujemo svako dijete pojedinačno sa razmakom od 15 minuta. Time izbjegavamo međusobne kontakte. U prethodna dva mjeseca smo radili i sistematske preglede za upis djece u obavezno predškolsko obrazovanje i pri tome vakcinisali djecu koja su u zaostatku. Vrlo zabrinjavajuće je da veliki broj roditelja odbija revakcinaciju.

Šta savjetujete roditeljima čija djeca nisu vakcinisana ili su nepotpuno vakcinisana zbog panedemije COVID – 19: kako da nadoknade propuštene vakcine, odnosno, doze?

Pozivamo roditelje čija djeca nisu vakcinisana da nam se jave. Dobit će termin i nastavljamo sa vakcinacijom.

Kako roditelji trebaju da postupaju pri dogovaranju pregleda i vakcinacija djece u zdravstvenim ustanovama tokom pandemije COVID – 19?

Roditelji najčešće telefonski zakazuju, ali neko i lično dođe. Neko propusti zakazani termin, ali ako dođe u zakazanom danu mi ga primimo uz, naravno, poštivanje epidemioloških mjera. Ponekad moraju pričekati ukoliko je već neko u svom terminu.

U kolikoj mjeri su djeca obolijevala od COVID – 19?

Djeca su rijetko obolijevala, bar ova do 6 godina. Oko 25 ih je bilo do sada. Bio je i jedan slučaj sumnjiv na Kawasaki sindrom. (Kawasaki sindrom je veoma rijetka bolest koja pogađa djecu do pete godine života i izaziva visoku temperaturu, osip, otečene limfne čvorove i u teškim slučajevima upalu srčanih arterija. Istražuje se uloga koronavirusa u pojavi i razvoju ove bolesti). Početkom marta 2021. češće se počinju javljati sa simptomima COVID – 19 djeca u porodičnim klasterima. Nedavno ih je bilo petero u dva dana.