AUTOR:
Portal 072info

DATUM:

Odbor za mikrobiologiju i srodne discipline Odjeljenja medicinskih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, na čelu s akademkinjom Mirsadom Hukić pripremio je projekt Geoportal za praćenje, prevenciju i koordinaciju sprečavanja širenja COVID-19 virusa – Epidemiološki lokacijsko-obavještajni sistem (Geoportal), nakon Odluke Vijeća ministara BiH o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće na teritoriji BiH povodom pandemije tog virusa. 

– Cilj tog projekta je kontrola i sprečavanje širenja pandemije COVID-19 u Bosni i Hercegovini. Geoportal će koristi naročito štabovima civilne zaštite, epidemiološkim službama, zavodima za javno zdravstvo, kliničarima i predstavnicima vlasti u BiH – saopćeno je iz Akademije nauka i umjetnosti (ANU) BiH.

Radi realizacije projekta akademkinja Mirsada Hukić dobila je specijalnu punomoć za predstavljanje ANUBiH u kontaktu sa državnim organima, ustanovama, privrednim društvima i drugim licima koja će biti partneri, učesnici ili korisnici projekta.

Geoportal će,između ostalog, sadržavati epidemiološke statističke podatke, prostorne informacije i interaktivne karte sa položajem i kodiranim podacima izoliranih, testiranih i hospitaliziranih osoba, lokacije prijavljenih osoba s poteškoćama u razvoju, planove pomoći ugroženim osobama, kao i brojne druge značajne informacije i podatke koji mogu doprinijeti adekvatnom praćenju širenja koronavirusa i njegovom suzbijanju.

ANUBiH uputio je zvanični dopis institucijama Bosne i Hercegovine s pozivom na saradnju i uključivanje u projekt. Dopisi su upućeni Predsjedništvu BiH, Vijeću ministara BiH, Ministarstvu sigurnosti BiH i Koordinacionom tijelu za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u BiH.

– Prvi koji je u usmenom kontaktu sa akademkinjom Mirsadom Hukić podržao realizaciju projekta i pružio pomoć je predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodin Šefik Džaferović. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine se nada daće i druge nadležne institucije slijediti primjer predsjedavajućeg Predsjedništva BiH – ističe se u saopćenju iz te akademije.

Projektni tim već je započeo prve aktivnosti kako bi se projekt što prije razvio i u punom kapacitetu odgovorio svojoj svrsi.

S obzirom da se radi o projektu koji nije komercijalne vrste, na istoj osnovi su se u njegovu realizaciju, navodi se u saopćenju, odmah uključili bh. kompanija GAUSS koja je stavila na raspolaganje svoje intelektualne i materijalne resurse, Zavod za biomedicinsku dijagnostiku i ispitivanje „NALAZ“ koji se na raspolaganje stavio za mikrobiološki i epidemiološki aspekt izrade projekta, BH Telecom, zahvaljujući kojem je obezbijeđen serverski prostor, Agencija za statstiku BiH koja je promptno dostavila tražene podatke (detaljnu starosno-spolnu strukturu za sva naseljena mjesta u BiH prema popisu 2013. godine).

– Zahvaljujući podršci predsjedavajućeg Predsjedništva BiH i pomoći svih navedenih subjekata u skaldu s projektnim planom postavljena je odgovarajuća baza koja će biti dopunjena zvaničnim epidemiološkim podacima čim budu dobijeni – ističe se na kraju saopćenja iz Akademije nauka i umjetnosti BiH.

Avaz