Portal 072info

Pristupanje Evropskoj uniji podržava 78 posto građana BiH

Rezultati istraživanja javnog mnijenja koje je Direkcija za evropske integracije provela u prvom tromjesječju ove godine, a Vijeće ministara BiH o tome danas prihvatilo informaciju, pokazalo je da, ako bi sutra bio referendum s pitanjem “Da li podržavate ulazak BiH u EU”, 78 posto građana BiH glasalo bi potvrdno.

Stvaranje većeg broja kvalitetnijih radnih mjesta i garancija trajnog mira i stabilnosti glavni su razlozi koji bi građane opredijelili da glasaju za članstvo BiH u EU. Istovremeno, oni koji bi glasali protiv, to bi učinili jer vjeruju da bi članstvo u EU stvorilo veće troškove života i povećalo poreze, te dovelo do gubitka kulturne raznolikosti.

Ukoliko se potencijalno referendumsko opredjeljenje posmatra kao podrška procesu integrisanja, ona bilježi pad za sedam posto u odnosu na istraživanje iz 2014. godine.

U poređenju sa prošlogodišnjih 67 posto, u ovogodišnjem istraživanju čak 85 posto ispitanika smatra da reforme u BiH treba provoditi i bez da su uslov za članstvo u EU, odnosno prvenstveno zbog stvaranja boljih uslova života u BiH.

Među prioritetnim reformama građani su izdvojili borbu protiv korupcije, smanjenje poreskih opterećenja na rad i uklanjanje prepreka zapošljavanju. Najvećim preprekama integraciji u EU, građani smatraju nespremnost na promjene, politizaciju procesa integrisanja i politiku uslovljavanja koju EU provodi prema BiH.

Kao i prethodnih godina, većina ispitanika informacije o procesu integrisanja dobija posredstvom TV programa i interneta, a finansijska pomoć EU je i dalje najinteresantnija tema. Trećina ispitanika je mišljenja da BiH već pregovara o članstvu u EU. Istovremeno, dvije trećine njih smatra da članstvo BiH u EU nema alternativu.

Istraživanje je provedeno CATI metodom na reprezentativnom broju ispitanika u čitavoj BiH, saopćeno je iz Direkcije za evropske integracije BiH

Fena

Podijelite članak