Priznavanje srednjoškolskih i univerzitetskih diploma u Austriji

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

Jedno od najvažnijih pitanja za strance koji se naseljavaju u Austriji a žele raditi u svojoj struci jeste nostrifikacija diplome u Austriji. Nostrifikacija znači zvanično izjednačavanje (priznavanje) studija završenih u nekoj trećoj državi sa austrijskim studijama, odnosno u Austriji stečenim titulama.

Kada se proces priznavanja završi, osoba koja je nostrifikovala diplomu stiče pravo na zapošljavanje, kao i pravo na nošenje sada priznate titule.

Koji su uslovi za nostrifikaciju?

Prije svega, osnovni uslov da se izvrši nostrifikacija jeste stalni boravak u Austriji. Taj uslov nužno je povezan i sa slijedećim, tj. drugim uslovom.

Povezni članci

Državljanin BiH osuđen za pedofiliju u Austriji

Austrija nudi novi bonus za vlasnike kuća do 14.000 eura

Na granicama Austrije danas se očekuju privremeni zastoji

Mora se unaprijed dokazati da je nostrifikacija neophodna za bavljenje onim od države priznatim pozivom u Austriji, kojem kandidat teži.

U praksi to znači da pronađete firmu koja bi vas na osnovu kvalifikacija zaposlila, ali vaša diploma ne odgovara u potpunosti diplomi istih studija u Austriji. Onda vam firma izda potvrdu koju prilažete uz zahtjev za nostrifikaciju.

Nostrifikacija u Austriji – nadležne institucije

Za priznavanje diploma stečenih u tzv. trećim državama nadležni su oni univerziteti, fakulteti i visoke škole koji nude uporedive smijerove. To znači da se nostrifikacija strane diplome za određeno zanimanje može obaviti u školi po vašem izboru, ali svakako ekvivalentno smijeru koji ste studirali.

Zahtjev za nostrifikaciju je moguće podnijeti samo u jednoj školi i dok se ne završi proces ne može se menjati ustanova. Ovdje se treba naglasiti, da razni univerziteti i visoke stručne škole imaju različite zahtjeve, kada je riječ o nostrifikaciji vaše diplome.

Zbog toga se preporučuje da se unaprijed pažljivo informišete prije nego što donesete konačnu odluku gdje će te podneti svoj zahtjev za nostrifikaciju.

Potrebna dokumentacija za nostrifikaciju diplome u Austriji

Koje dokumente trebate podnijeti zavisi od obrazovne ustanove koja treba da izvrši nostrifikaciju. Obavještenja o tome daje sama ustanova.

Ono što je osnovno za sve ustanove je slijedeće:

  • Zahtjev koji treba popuniti – dobija se u ustanovi za koju ste se odlučili
  • Pasoš
  • Dokazi o studijama u inostranstvu (npr. plan predavanja, potvrde o položenim ispitima)
  • Dokaz o završenim studijama –
  • Diploma
  • Potvrda od firme kod koje ćete raditi stručan posao za koji je neophodna nostrifikacija

Svi dokumenti moraju biti u originalu, prevedeni na njemački jezik kod ovlaštenog sudskog prevodioca i ovjerena tzv. Apostilom.

Kada se dokumenta predaju zvanično otpočinje proces nostrifikacije vaše diplome. Upoređuju se odslušani predmeti, broj sedmičnih sati i položeni ispiti i na osnovu toga se izdaje rešenje o predmetima i ispitima koji se nužno moraju odslušati i nadoknaditi.

Predavanja i ispiti su na njemačkom jeziku i minimalno poznavanje koje se traži u Austriji za slušanje predavanja je nivo B2.

Koliko dugo traje proces i koliko košta nostrifikacija?

Ustanova kojoj ste predali dokumente dužna je da u roku od 3 mjeseca napravi listu ispita koje morate nadoknaditi. Nakon toga sve zavisi od vas koliko brzo budete pripremali ispite, ali i od termina kada se određeni predmeti slušaju u školi koju ste odabrali.

Cijena nostrifikacije diplome u Austriji se kreće od 150 do 250 eura.

Treba još reći da neke države imaju takve bilateralne sporazume sa Austrijom, da se određene diplome priznaju bez nostrifikacije, dok za druge države to ne vrijedi.

Dakle, svakako je važno dobro se informisati i to najbolje za vas može da uradi firma koja vam nudi radno mjesto u Austriji ili agencije koje se bave nostrifikacijom diploma u Austriji.

Sporazum o ekvivalencijama u univerzitetskoj oblasti

Sporazum o ekvivalencijama u univerzitetskoj oblasti koji su Austrija i SFRJ potpisale, a koji je objavljen u službenom glasniku Republike Austrije 16. oktobra 1980. godine i dalje je važeći. Ovaj sporazum defininiše koje su to diplome i smijerovi fakulteta iz SFRJ priznati u Austriji, bez nostrifikacije.

Originalni dokument možete preuzeti klikom na Sporazum o ekvivalencijama u univerzitetskoj oblasti. Zahvaljujemo gospodinu Vladanu Živanoviću iz Beograda koji nam je ustupio ovaj dokument i portalu yuga.at koji nam je ustupio nekoliko važnih informacija.