Pročitajte koje firme su nelegalno povećavale cijene proizvoda u Federaciji BiH 

FD480040 F00E 46E0 96F9 B0194AA73209
Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE
MARKETING

Federalna uprava za inspekcijske poslove u proteklom periodu ima mnogo posla. S obzirom na česte promjene cijena osnovnih životnih namirnica i naftnih derivata širom zemlje, ova institucija zadužena je da vrši pojačane kontrole i da kažnjava one koji ne poštuju ograničenje marži.

Takvih je u proteklom periodu bilo mnogo, a u periodu od 15. februara do 13. marta ove godine kod 14 subjekata utvrđene su nepravilnosti u primjeni Odluke o ograničenju marži.

Subjekti nadzora (pravna lica) kod kojih su utvrđene nepravilnosti u primjeni navedene Odluke su:

 • Konzum d.o.o. Sarajevo
 • Hoše komerc d.o.o.
 • Amko d.o.o. Sarajevo
 • FO d.o.o. Sarajevo
 • Bingo d.o.o. Tuzla
 • Pažin d.o.o Stolac
 • Mercator d.o.o. Sarajevo
 • N. Marketi d.o.o. Konjic
 • Voće promet d.o.o. Konjic
 • Mepromex d.o.o. Zavidovići
 • Robot general commerce d.o.o. Sarajevo
 • Feko Sale d.o.o. Zenica
 • Best d.o.o. Travnik
 • Belamionix d.o.o Brčko – Tuzla

“Nadzor nad radom navedenih trgovaca vršen je na osnovu predstavki građana, te su nadležni federalni inspektori utvrdili nepravilnosti u primjeni Odluke o propisivanju mjera neposredne kontole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode, za što su/ili će biti pokrenuti postupci utvrđivanja eventualne prekršajne odgovornosti”, kazali su iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Utvrđeno je da će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 10.000 KM kazniti za prekršaj pravno lice u slučaju kada se ne pridržava propisanih mjera neposredne kontrole cijena. Za radnju iz stava(1) člana14. Zakona o kontroli cijena, utvrđeno je da će se za prekršaj kazniti odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 250 KM do 2.500 KM.

Subjekti nadzora (fizička lica) kod kojih su utvrđene nepravilnosti u primjeni navedene Odluke su:

 • TR Salihović Konjic
 • TR Jurišić Mostar
 • TR Mrki Zenica

“Za utvrđene nepravilnosti u primjeni Odluke su/ili će se pokrenuti postupci utvrđivanja eventualne prekršajne odgovornosti. Što se tiče novčanih kazni, na osnovu člana 14. Zakona o kontroli cijena utvrđeno je da će se fizičko lice, za prekršaj iz stava(1) člana 14. ovog Zakona kazniti novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.500 KM”, poručili su iz FUZIP-a

Odluka o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate Vezano za kontrolu Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate, u periodu od 15 .2. do 13. 3. 2022.godine, utvrđene su nepravilnosti u primjeni ove Odluke kod 19 subjekata nadzora, za što su/ili će biti pokrenuti prekršajni postupci radi utvrđivanja eventualne prekršajne odgovornosti.

Subjekti kod kojih su utvrđene nepravilnosti u primjeni navedene Odluke su:

 • Petrol BH Oil d.o.o. Sarajevo
 • Energopetrol d.d. Sarajevo
 • Holdina d.o.o Sarajevo
 • Kameni Petrol d.o.o. Kakanj
 • Kakanj Petrol d.o.o. Kakanj
 • Trgošped d.o.o. Kakanj
 • Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo
 • Hifa Oil d.o.o. tešanj
 • Gazprom d.o.o. Sarajevo
 • EOL Petrol d.o.o. Sarajevo
 • TI Oil d.o.o. Nova Bila
 • Tarik Oil d.o.o. Sarajevo
 • Selex d.o.o. Mostar
 • Oil AC d.o.o. Mostar
 • Circle International d.o.o. Čitluk
 • ZE Trans d.o.o. Zenica
 • BST Oil d.o.o. Bijeljina – Mostar
 • Mark Petrol d.o.o. Kiseljak
 • WIN Prom d.o.o. Kiseljak

“Nadzor nad radom navedenih distributera naftnih derivata vršen je na osnovu predstavki građana i izvještaja sa sistema IS NK PND Federalnog ministarstva trgovine, te je utvrđeno 49 nepravilnosti u primjeni Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate. Kod nekih subjekata nadzora utvrđeno je više nepravilnosti shodno broju benzinskih stanica na području Federacije BiH”, kazali su iz FUZIP-a.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u slučaju kada se ne pridržava propisanih mjera neposredne kontrole cijena (član 4.). Za radnju iz stava 1. ovog člana kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 250 KM do 2.500 KM.