Pročitajte koliko je državnih službenika zaposleno u institucijama BiH od oktobra 2018. godine

avno dostupni podaci o državnim službenicima u institucijama Bosne i Hercegovine demantuju tvrdnje predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika kako je od oktobra zaposleno 450 državnih službenika u organima centralne vlasti. Direktor Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine Neven Akšamija svaki mjesec u Službenom glasniku BiH objavljuje imena i prezimena, radne pozicije i datume postavljenja državnih službenika u institucijama BiH.

To je bio slučaj i s postavljenim državnim službenicima u oktobru, novembru i decembru 2018. godine, kao i državnim službenicima zaposlenim u januaru 2019. godine. U tom vremenskom periodu u institucije Bosne i Hercegovine zaposlene su 94 osobe, odnosno 356 osoba manje nego što to tvrdi Dodik.

Svakako, broj od 94 nova državna službenika također je zabrinjavajući s obzirom na glomaznost i neefikasnost bosanskohercegovačkog birokratskog aparata. Kao i svake prethodne godine činjenica je da su u institucije BiH mahom zapošljavane osobe bliske političkim strankama i ministrima koji su činili vlast u protekle četiri godine, a najbolji primjer za to je najmanje 11 “uhljebljenih” savjetnika i saradnika ministara Igora Crnadka (PDP) i Mirka Šarovića (SDS) o čemu je Klix.ba pisao u nekoliko navrata. U proteklom periodu svoje odane ljude zbrinuli su i ministar finansija BiH Vjekoslav Bevanda (HDZ), ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac (SDA) i Josip Grubeša (HDZ).

Javnost je danas informisana kako je Evropska unija uputila dopis Ministarstvu vanjskih poslova BiH u kojem izričito navodi kako se u BiH mora reformisati javna uprava ukoliko naša zemlja želi napredovati u procesu pristupanja EU.

Tragom Dodikovih tvrdnji o 450 državnih službenika zaposlenih u institucijama BiH, nakon parlamentarnih izbora, javno objavljujemo imena svih zaposlenih državnih službenika prema pregledima postavljenih državnih službenika u oktobru, novembru i decembru 2018. godine i januaru 2019. godine. Posebno ističemo kako se na ovom spisku ne nalaze osobe koje su eventualno primljene s rezervnih listi s tim što ne postoji nikakva mogućnost da taj broj odgovara broju koji javno iznosi Dodik.

Prema podacima sa zvanične web stranice Agencije za državnu službu BiH trenutno su aktivni konkursi za prijem 23 državna službenika u institucijama BiH.

Zaposleni državni službenici u januaru 2019. godine:

1. Goran Bošnjak postavlja se na radno mjesto inspektor u Inspektoratu – Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 10.01.2019. godine.

2. Adisa Fišić Barukčija postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za bilateralne odnose u Odjelu za bilateralne odnose Sektora za međunarodne odnose i protokol – Sekretarijat Parlamentarne skupštine BiH, počev od 10.01.2019. godine.

3. Ivana Šeremet postavlja se na radno mjesto stručni saradnik u Ustavnopravnoj komisiji Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH u Uredu sekretara Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH – Sekretarijat Parlamentarne skupštine BiH, počev od 10.01.2019. godine.

4. Saša Milanović postavlja se na radno mjesto I sekretar u Odsjeku za vizno-pasoške poslove Sektora za međunarodnopravne i konzularne poslove – Ministarstvo vanjskih poslova BiH, počev od 10.01.2019. godine.

5. Kenan Husejinbašić postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za protokolarne aktivnosti u Odsjeku za protokolarne aktivnosti i poslove prevođenja Odjeljenja za opšte i zajedničke poslove, Ministarstvo odbrane BiH, počev od 15.01.2019. godine.

6. Sanjin Rusmir postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik-administrator baza podataka i aplikacija u Odsjeku za administraciju sistema i aplikacija Tehničkog sektora, Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH, počev od 07.01.2019. godine.

7. Srđan Ćebić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik-administrator u Odsjeku za administraciju komunikacija Tehničkog sektora, Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH, počev od 07.01.2019. godine.

8. Mia Džinović postavlja se na radno mjesto II sekretar u Odsjeku za međunarodnopravne poslove Sektora za međunarodnopravne i konzularne poslove – Ministarstvo vanjskih poslova BiH, počev od 01.02.2019. godine.

9. Sanela Alić postavlja se na radno mjesto III sekretar u Odsjeku za Aziju i Afriku Sektora za bilateralne odnose – Ministarstvo vanjskih poslova BiH, počev od 01.02.2019. godine.

10. Miroslav Brčkalo postavlja se na radno mjesto I sekretar u Odjelјenju za međunarodnu, naučnu, tehničku, obrazovnu, kulturnu i sportsku saradnju – Ministarstvo vanjskih poslova BiH, počev od 01.02.2019. godine.

11. Nina Radić postavlja se na radno mjesto I sekretar u Odsjeku za informisanje Odjeljenјa za planiranјe i informisanјe – Ministarstvo vanjskih poslova BiH, počev od 04.02.2019. godine.

12. Jasna Kahrić postavlja se na radno mjesto II sekretar u Kancelariji za odnose sa javnošću – Ministarstvo vanjskih poslova BiH, počev od 04.02.2019. godine.

13. Mladenka Brezo postavlja se na radno mjesto III sekretar u Odsjeku za Ujedinjene narode, međunarodne organizacije i mirovne operacije Sektora za multilateralne odnose – Ministarstvo vanjskih poslova BiH, počev od 01.02.2019. godine.

14. Amina Pekić postavlja se na radno mjesto III sekretar u Odsjeku za OEBS, Vijeće Evrope i regionalne inicijative Sektora za multilateralne odnose – Ministarstvo vanjskih poslova BiH, počev od 01.02.2019. godine.

15. Ivan Čobanac postavlja se na radno mjesto III sekretar u Odsjeku za ekonomsku diplomatiju Sektora za bilateralne odnose – Ministarstvo vanjskih poslova BiH, počev od 01.02.2019. godine.

16. Valentina Timotija postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za informacioni punkt u Odsjeku za međunarodnu saradnju i koordinaciju projekata Sektora za poljoprivredu, prehranu, šumarstvo i ruralni razvoj, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 01.02.2019. godine.

17. Irfan Mutap postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za opće i pravne poslove u Službi za kadrovske, opće pravne i materijalno-finansijske poslove, Institut za standardizaciju BiH, počev od 01.02.2019. godine.

18. Lejla Vrhovac postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za obradu platnih transakcija u Odsjeku Glavne knjige trezora Sektora za trezorsko poslovanje – Ministarstvo finansija i trezora BiH, počev od 01.02.2019. godine.

19. Ana Perić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za javne nabavke u Odsjeku za finansijsko-računovodstvene poslove Sektora za pravne, kadrovske, opće i finansijske poslove – Ministarstvo finansija i trezora BiH, počev od 01.02.2019. godine.

20. Niko Duvnjak postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za bilateralne aranžmane u Odsjeku za finansijske aranžmane sa međunarodnim finansijskim institucijama Sektora za odnose sa finansijskim institucijama – Ministarstvo finansija i trezora BiH, počev od 01.02.2019. godine.

Zaposleni državni službenici u decembru 2018. godine:

1. Almir Džaferović postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik – pomoćnik u Uredu predsjedavajućeg, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.01.2019. godine.

2. Mirjana Popović postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik – makroekonomista u Odjeljenju za makroekonomsku analizu, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.01.2019. godine.

3. Darja Bogojević postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik – pravnik u Pravnom odjeljenju, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.01.2019. godine.

4. Sanja Miletović postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za međunarodnu saradnju ICAO/ECAC/EASA/EUROCONTROL u Odjeljenju za međunarodnu saradnju, harmonizaciju i pravne poslove u Uredu generalnog direktora – Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH, počev od 01.01.2019. godine.

5. Snježana Badnjar postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za lektorisanje u Odsjeku za uredništvo i publiciranje Sektora za diseminaciju, Agencija za statistiku BiH, počev od 01.01.2019. godine.

6. Kristina Čolo postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za statistiku obrazovanja, zdravstva, kulture i kriminaliteta u Odsjeku za statistiku razvoja društva Sektora za demografiju i socijalne statistike, Agencija za statistiku BiH, počev od 01.01.2019. godine.

7. Tanja Miovčić postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za industriju u Odsjeku za statistiku industrije i građevinarstva Sektora za poslovne statistike, Agencija za statistiku BiH, počev od 01.01.2019. godine.

8. Aleksandar Vujanović postavlja se na radno mjesto šef Odsjeka za razvoj i administriranje baza podataka u Sektoru za informatiku i telekomunikacione sisteme, Ministarstvo sigurnosti BiH, počev od 01.01.2019. godine.

9. Lejla Fetahović postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za planiranje i programiranje obuke u Odsjeku za strukturu i obuku Sektora za zaštitu i spašavanje, Ministarstvo sigurnosti BiH, počev od 01.01.2019. godine.

10. Zorana Ivanović postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za evropske integracije u Odsjeku za evropske integracije Sektora za međunarodnu saradnju i evropske integracije, Ministarstvo sigurnosti BiH, počev od 01.01.2019. godine.

11. Neira Boškailo postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za evropske integracije u Odsjeku za evropske integracije Sektora za međunarodnu saradnju i evropske integracije, Ministarstvo sigurnosti BiH, počev od 01.01.2019. godine.

Zaposleni državni službenici u novembru 2018. godine:

1. Jelena Jularić postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za pitanja javnih nabavki u Odjeljenju za rješavanje žalbi, Ured za razmatranje žalbi BiH, počev od 15.11.2018. godine.

2. Jasmin Omerović postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za pitanja javnih nabavki u Odjeljenju za rješavanje žalbi, Ured za razmatranje žalbi BiH, počev od 15.11.2018. godine.

3. Belma Čaušević postavlja se na radno mjesto stručni saradnik – analitičar u Uredu sekretara ministarstva – Ministarstvo civilnih poslova BiH, počev od 06.11.2018. godine.

4. Josip Puljić postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za osiguranje kvaliteta/Inspektor u Odsjeku za osiguranje kvaliteta, Kancelarija BHMAC Banja Luka – Centar za uklanjanje mina u BiH, počev od 19.11.2018. godine.

5. Miodrag Gajić postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za analizu i izvještavanje u Odsjeku za upravljanje protivminskim akcijama Sektora za operacije – Centar za uklanjanje mina u BiH, počev od 19.11.2018. godine.

6. Marko Kovač postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za multilateralne trgovinske odnose u Odsjeku za multilateralne trgovinske odnose Sektora za međunarodne trgovinske odnose – Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 01.12.2018. godine.

7. Nadžija Mirvić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za trgovinske odnose s evropskim integracijama u Odsjeku za trgovinske odnose s evropskim integracijama Sektora za međunarodne trgovinske odnose – Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 01.12.2018. godine.

8. Robert Bilić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za ocjenjivanje usklađenosti u Odsjeku za ocjenjivanje usklađenosti Sektora za ekonomski razvoj i preduzetništvo – Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 01.12.2018. godine.

9. Dejan Savić postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za cestovni prevoz roba i putnika u Odsjeku za cestovni i željeznički transport Sektora za transport – Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, počev od 01.12.2018. godine.

10. Dragan Radović postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za licence u Odsjeku za cestovni i željeznički transport Sektora za transport – Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, počev od 01.12.2018. godine.

11. Katarina Đerek postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za analizu prihoda i troškova u Odsjeku za finansijsko-materijalne poslove Sektora za pravne i finansijske poslove – Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, počev od 01.12.2018. godine.

12. Gordana Furtula postavlja se na radno mjesto stručni saradnik lektor u Odsjeku za normativnu djelatnost Sektora za pravne i finansijske poslove – Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, počev od 22.11.2018. godine.

13. Sanja Škuletić-Malagić postavlja se na radno mjesto šef Odsjeka za infromatičko-tehničku podršku u Sektoru za opće, pravne i finansijsko-materijalne poslove – Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, počev od 17.12.2018. godine.

14. Merima Čaušević postavlja se na radno mjesto stručni saradnik Odsjeka za saradnju sa međunarodnim i BiH institucijama Sektora naučno mjeriteljstvo, Institut za mjeriteljstvo BiH, počev od 15.12.2018. godine.

15. Ilda Nadarević postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za odnose sa javnošću u Odjeljenju za podršku – Agencija za policijsku podršku, počev od 01.12.2018. godine.

16. Adis Hajlovac postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik – vođa smjene u Carinskoj ispostavi Neum, Odsjek za carinske poslove, RC Mostar, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.12.2018. godine.

17. Nevena Cvijetić postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za planiranje i izvršenje budžeta Sektora za finansije u Zajedničkoj službi Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH – Sekretarijat Parlamentarne skupštine BiH, počev od 03.12.2018. godine.

18. Kemal Jahić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za organizaciju horizontalnih obuka u Odsjeku za obuku Sektora za obuku i informacione tehnologije – Agencija za državnu službu BiH, počev od 01.12.2018. godine.

Zaposleni državni službenici u oktobru 2018. godine:

1. Almira Lepara postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za propise iz oblasti pravosuđa u Sektoru za pravosuđe, odbranu, sigurnost i društvene djelatnosti – Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH, počev od 15.10.2018. godine.

2. Faris Čolakhodžić postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za normativno-pravne poslove i pravnu redakturu u Sektoru za pravosuđe, odbranu, sigurnost i društvene djelatnosti – Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH, počev od 15.10.2018. godine.

3. Boris Buha postavlja se na radno mjesto šef Službe za sjednice – Sekretarijat Predsjedništva BiH, počev od 15.10.2018. godine.

4. Ivana Delić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za obrazovanje iz oblasti EI u Službi za promociju evropskih integracija – Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH, počev od 08.10.2018. godine.

5. Lea Nuhić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik u Odsjeku za podršku učešća u Programima Zajednice Sektora za koordinaciju pomoći EU – Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH, počev od 08.10.2018. godine.

6. Riad Hadžić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik – carinski inspektor u Carinskoj ispostavi Neum, RC Mostar – Odsjek za carinske poslove, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 10.10.2018. godine.

7. Mladenka Šaraba postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za koordinaciju programa i planova u Odsjeku za planove i programe Sektora za politiku i planove, Ministarstvo odbrane BiH, počev od 15.10.2018. godine.

8. Dragan Krunić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za internet bazirane servise i aplikacije u Odsjeku za telekomunikacijsku i informatičku podršku Sektora za komandu, kontrolu, komunikacije, kompjutere i upravljanje informacijama, Ministarstvo odbrane BiH, počev od 15.10.2018. godine.

9. Jelena Ždrale postavlja se na radno mjesto III sekretar u Odsjeku za radno-pravnu zaštitu Sektora za međunarodnopravne i konzularne poslove – Ministarstvo vanjskih poslova BiH, počev od 11.10.2018. godine.

10. Alma Šahinović postavlja se na radno mjesto II sekretar u Odsjeku za ekonomsku diplomatiju Sektora za bilateralne odnose – Ministarstvo vanjskih poslova BiH, počev od 17.10.2018. godine.

11. Abdurahman Husić postavlja se na radno mjesto III sekretar u Odsjeku za Aziju i Afriku Sektora za bilateralne odnose – Ministarstvo vanjskih poslova BiH, počev od 11.10.2018. godine.

12. Almira Ramić postavlja se na radno mjesto II sekretar u Odsjeku za međunarodnopravne poslove Sektora za međunarodnopravne i konzularne poslove – Ministarstvo vanjskih poslova BiH, počev od 22.10.2018. godine.

13. Milica Šupić postavlja se na radno mjesto I sekretar u Odsjeku za vizno-pasoške poslove Sektora za međunarodnopravne i konzularne poslove – Ministarstvo vanjskih poslova BiH, počev od 11.10.2018. godine.

14. Predrag Vučičević postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za arhiv i dokumentaciju u Odsjeku za opšte poslove, arhiv i dokumentaciju Sektora za opšte poslove – Ministarstvo vanjskih poslova BiH, počev od 15.10.2018. godine.

15. Marija Krsmanović postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za materijalno-finansijske poslove u Odsjeku za materijalno-finansijske poslove Sektora za pravne i opšte poslove – Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 01.11.2018. godine.

16. Milan Papaz postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za strateško planiranje i razvoj politike u Odsjeku za primarnu energiju i politiku Sektora za energetiku, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 01.11.2018. godine.

17. Vera Vitomir postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za strateško planiranje i razvoj politike gasa i nafte u Odsjeku za primarnu energiju i politiku Sektora za energetiku, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 01.11.2018. godine.

18. Kanita Biber postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za kadrovske poslove u Odsjeku za kadrovske poslove Sektora za pravne i opšte poslove, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 01.11.2018. godine.

19. Akisa Tvrtković postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za strateško planiranje u Odsjeku za strateško planiranje Sektora za pravne i opšte poslove, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 01.11.2018. godine.

20. Kenan Hodžić postavlja se na radno mjesto šef Odsjeka za pripremu i praćenje sjednica Vijeća ministara BiH – Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, počev od 01.11.2018. godine.

21. Marina Bošnjak postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za sjednice u Službi za sjednice – Sekretarijat Predsjedništva BiH, počev od 15.10.2018. godine.

22. Adrijana Zarinković postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za javnost i medije u Službi za odnose sa javnošću – Sekretarijat Predsjedništva BiH, počev od 15.10.2018. godine.

23. Enver Bogućanin postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za informiranje u Odsjeku za informiranje Sektora za odnose s javnošću, Zajednička služba Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH – Sekretarijat Parlamentarne skupštine BiH, počev od 15.10.2018. godine.

24. Bojana Krstić postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za informiranje o poslovima u vezi s EU u Parlamentarnom centru za evropske integracije Sektora za Evropsku uniju – Sekretarijat Parlamentarne skupštine BiH, počev od 15.10.2018. godine.

25. Arna Čolo postavlja se na radno mjesto šef Odsjeka za javne nabavke u Sektoru za finansije i nabavku policijske opreme – Agencija za policijsku podršku, počev od 19.10.2018. godine.

26. Mario Brkan postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za pravovremeno planiranje u Odsjeku za planove i programe Sektora za politiku i planove, Ministarstvo odbrane BiH, počev od 15.10.2018. godine.

27. Dalila Džamalija postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za planiranje u Odsjeku za bilateralnu i multilateralnu saradnju Sektora za međunarodnu saradnju, Ministarstvo odbrane BiH, počev od 15.10.2018. godine.

28. Ana Jagar postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za normativno-pravne poslove u Odsjeku za pravne poslove Sektora za pravne poslove i upravno rješavanje – Sekretarijat Centralne izborne komisije BiH, počev od 01.11.2018. godine.

29. Alma Selimović postavlja se na radno mjesto samostalni računovođa u Odsjeku za materijalno-finansijske poslove Sektora za finansijske i opće poslove – Sekretarijat Centralne izborne komisije BiH, počev od 05.11.2018. godine.

30. Milan Peulić postavlja se na radno mjesto šef Terenskog centra Doboj, Služba za poslove sa strancima, počev od 01.11.2018. godine.

31. Ivona Aničić Culi postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik – inspektor za strance, Terenski centar Mostar, Služba za poslove sa strancima, počev od 01.11.2018. godine.

32. Irena Musulin postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik – inspektor za strance, Terenski centar Livno, Služba za poslove sa strancima, počev od 01.11.2018. godine.

33. Pero Barišić postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik – inspektor za strance, Terenski centar Doboj, Služba za poslove sa strancima, počev od 01.11.2018. godine.

34. Đorđe Šućur postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik – inspektor za strance, Terenski centar Istočno Sarajevo, Služba za poslove sa strancima, počev od 01.11.2018. godine.

35. Aida Hasanovski postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik – inspektor za strance, Terenski centar Goražde, Služba za poslove sa strancima, počev od 01.11.2018. godine.

36. Maid Mujkić postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik – inspektor za strance, Terenski centar Orašje, Služba za poslove sa strancima, počev od 01.11.2018. godine.

37. Admira Sulejmanović postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik – inspektor za strance, Terenski centar Bihać, Služba za poslove sa strancima, počev od 01.11.2018. godine.

38. Dejan Vuković postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za poslove readmisije u Odsjeku za readmisiju Sektora za readmisiju, prihvat i smještaj, Služba za poslove sa strancima, počev od 01.11.2018. godine.

39. Damir Gadžić postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik – inspektor za poslove operativnog rada i planiranje u Odsjeku za operativno-obavještajnu podršku Sektora za operativnu podršku, Služba za poslove sa strancima, počev od 01.11.2018. godine.

40. Amra Telalović postavlja se na radno mjesto stručni saradnik – inspektor za strance, Terenski centar Bihać, Služba za poslove sa strancima, počev od 01.11.2018. godine.

41. Valentina Martić-Alibegović postavlja se na radno mjesto šef Jedinice za materijalno-finansijske i opće poslove – Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, počev od 01.11.2018. godine.

42. Dragan Bošnjak postavlja se na radno mjesto šef Odsjeka za unutrašnje obezbjeđenje – Služba za zajedničke poslove institucija BiH, počev od 01.11.2018. godine.

43. Samira Hunček postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za pitanja readmisije u Odsjeku za upravne poslove, propise i readmisiju Sektora za imigraciju, Ministarstvo sigurnosti BiH, počev od 01.11.2018. godine.

44. Biljana Popović postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za opću sigurnost u Odsjeku za opću sigurnost Sektora za graničnu i opću sigurnost, Ministarstvo sigurnosti BiH, počev od 01.11.2018. godine.

45. Violeta Šućur postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za borbu protiv neovlaštenog prometa oružja i vojne opreme u Odsjeku za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije Sektora za borbu protiv terorizma, Ministarstvo sigurnosti BiH, počev od 01.11.2018. godine.


Klix.ba