Pročitajte koliko je federalnim delegatima za tri mjeseca isplaćeno javnog novca

parlament prica 1
Podijelite vijest

Profesionalni delegati Doma naroda Federalnog parlamenta, njih 50, u periodu od 1. januara do 31. marta ove godine inkasirali su ukupno 541.651 KM. Njihova primanja su transparentno objavljena na stranici Parlamenta Federacije BiH.

Neprofesionalni delegati inkasirali su 11.459 KM. Dodatno, savjetnici pojedinih delegata, a navedeno je njih pet, ukupno je iz budžeta dobilo 32.923 KM.

Piše: A. DUČIĆ

Kada je riječ o delegatima, najviše je u datom periodu isplaćeno Mladenu Loniću (SDP) iz Bosanske Krupe odnosno ukupno 13.750 KM. Kada je riječ o samim isplaćenim platama, najveći iznos je pripao Tomislavu Martinoviću (HDZ) koji je i aktuelni predsjedavajući Doma naroda.

Budući da delegati Doma naroda dolaze iz kantonalnih skupština te da je mnogima mjesto prebivališta izvan Sarajeva pripada im pravo na smještaj, odvojeni život, prevoz.

Tako je na odvojeni život delegatima za tri mjeseca isplaćeno 38.235 KM, a za smještaj 9.600 KM. Također, obilato su se koristile i naknade za vikend posjetu porodici (ta naknada zaista postoji?!). Iz budžeta im je po ovom osnovu isplaćeno 20.230 KM.

Dodatno, novac su uzimali i po osnovu paušala, ukupno 20.230 KM. S tim u vezi treba naglasiti da Administrativna komisija Doma naroda prošle godine nije prihvatila da se smanje naknade delegatima koje nemaju karakter plaća – paušali, naknade za odvojeni život, naknade za smještaj.

Za razliku od Administrativne komisije Zastupničkog doma koja je usvojila odluku o smanjenju iznosa paušala sa 600 na jednu marku mjesečno te naknade za odvojeni život sa 300 na jednu marku za zastupnike, komisija u Domu naroda to nije učinila za delegate.

Umjesto toga, ova komisija je Vladi FBiH preporučila da na jedinstven i sistemski način uredi pitanje umanjenja naknada u svim federalnim institucijama i preduzećima dok traje pandemija.


Podijelite vijest