Portal 072info

Prokockan 2,1 mil. KM: Izgradili kućice za naplatu putarine, pa ih ruše

“Poslovi javnih nabavki često nisu definisani na konzistentan i usaglašen način unutar različitih internih akata. Interni akti se ne ažuriraju pravovremeno i u skladu sa promjenama propisa ili organizacije rada. Ugovorni organi su fokusirani na ispunjavanje propisanih pravnih normi u ovoj oblasti”, samo su neke od zamjerki Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske nakon provedene revizije učinka pod nazivom “Upravljanje javnim nabavkama u Republici Srpskoj”, saznaje poslovni portal Akta.ba.

REVIZIJA UČINKA

Nadove kako se planiranje javnih nabavki u ugovornim organima uglavnom svodi na donošenje godišnjeg plana javnih nabavki, a sam postupak je formalnog karaktera i, po pravilu, nije dokumentovan niti jasno povezan sa planiranjem budžeta i rada institucije.

“Evidencije o javnim nabavkama u ugovornim organima su parcijalne, međusobno nepovezane i ne omogućavaju sveobuhvatan uvid u funkcionisanje javnih nabavki. Sačinjeni izvještaji o javnim nabavkama su uglavnom bazirani na propisanim obavezama i sadrže kvantitativne podatke o broju i vrijednosti sprovedenih javnih nabavki, bez ukazivanja na eventualne probleme, njihove uzroke i način prevazilaženja”, navode revizori.

Glavna služba za reviziju je zaključila da Vlada Republike Srpske i posmatrani ugovorni organi nisu u dovoljnoj mjeri ispunili preduslove i uspostavili sistem javnih nabavki koji osigurava djelotvornost javnih nabavki, stoga Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske putem izvještaja o provedenoj reviziji učinka nudi preporuke čije provođenje bi trebalo da obezbjedi pretpostavke za djelotvornije funkcionisanje sistema javnih nabavki u Republici Srpskoj, te uspješnije upravljanje javnim nabavkama u ugovornim organima.

Preporuke su upućene Vladi Republike Srpske i ugovornim organima, u skladu sa njihovim ulogama, nadležnostima i odgovornostima u oblasti javnih nabavki.

U RS u proces javnih nabavki, Revizori navode je uključena je 841 institucija javnog sektora koje su registrovane kao ugovorni organi u RS, te se angažuje značajan dio BDP-a (oko 4,3%), odnosno oko 400 miliona KM na godišnjem nivou.  Javne nabavke koje se finansiraju iz budžeta RS iznose oko 74 miliona KM godišnje, što čini oko 4% budžeta . Vrijednosti javnih nabavki su znatno veće ako se uzmu u obzir i javne nabavke iz kapitalnih investicija RS koje se najvećim dijelom finansiraju međunarodnim kreditnim i grant sredstvima.

Dostupni podaci o funkcionisanju sistema javnih nabavki u RS, kao i mišljenje javnosti, ukazuju na značajne nedostatke i odsustvo adekvatnog pristupa Vlade RS i ugovornih organa ovoj problematici.

Indikacije problema u javnim nabavkama su brojne i raznovrsne.

​NESVRSISHODNE JAVNE NABAVKE

Drastičan primjer nesvrsishodne javne nabavke je izgradnja kućica za naplatu putarine na magistralnom putu Banjaluka-Klašnice. Izgradnja kućica je koštala 2,1 milion KM, iste nikad nisu puštene u rad. U vezi sa ovom nabavkom vođena je istraga od strane nadležnih organa, jer prema važećim propisima naplata putarine je predviđena samo na autoputevima. Za protekle četiri godine, na tom dijelu puta, zabilježeno je između 15 i 20 saobraćajnih nezgoda godišnje. U toku je postupak za njihovo uklanjanje, te dovođenje magistralnog puta u projektovano stanje. Tek nakon završetka tih radova, biće poznata i cijena njihovog uklanjanja, odnosno ukupan iznos „bačenih” sredstava poreskih obveznika.

Također, revizije učinka provedene u prethodnom periodu ukazuju na probleme u javnim nabavkama u različitim oblastima. Prilikom ugovaranja izvođenja radova u projektu Hitna pomoć oporavka od poplava je došlo do drastičnog povećanja jediničnih cijena radova u odnosu na prethodni period

“Javnim nabavkama u izgradnji i rekonstrukciji lokalne putne mreže se ne pristupa na osnovu detaljne analize i neophodne dokumentacije. Ugovaranje nije zasnovano na ispunjenosti prethodnih uslova i radnji za zaključivanje ugovora o građenju. Ugovori uglavnom sadrže opšte uslove za zaključivanje ugovora o građenju, ali se ne navode detaljno svi elementi, prava i obaveze ugovornih strana, kao i zaštita javnog novca i interesa”, navode Revizori.

Revizori su zamjerku pronašli i u procesu nabavke vozila, gdje kod institucija Vlade RS-a nisu prethodile sveobuhvatne analize koje bi podrazumijevale analizu stanja postojećih službenih vozila, iskorišćenosti službenih vozila, uticaj stanja službenih vozila na funkcionisanje institucija, uticaj novih nabavki na ekonomičnu i efikasnu upotrebu službenih vozila u budućem periodu i na osnovu njih utvrđivanje potreba za novim nabavkama. Pošto su izostale ove analize, revizija pokazuje da su se u posmatranom periodu nabavljala vozila iste vrste i tipa sa različitim i varijabilnim nabavnim cijenama upravo zbog nepostojanja jedinstvenih pravila i njihove primjene, sa različitim i varijabilnim pokazateljima ekonomičnosti i efikasnosti njihove upotrebe.

Inače, revizija je obuhvatila period od tri godine i to: 2014, 2015. i 2016. godinu.

Akta.ba

Podijelite članak