snapshot 7
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
Kurbani 2021

Turizam je najpogođeniji sektor tokom pandemije korona virusa u BiH. COVID-19 zaustavio je značajan rast turizma jer je u ovom sektoru od 2010. do 2019. godine zabilježen rast od 250%. No, epidemiološka situacija je sada značajno drugačija u odnosu na prošlu godina pa je turizam ponovo šansa za razvoj BiH. Bitno je istaći da turistički potencijali nisu samo u većim sredinama.

Na 1.200 metara nadmorske visine, Vinko Čičak od svoje desete godine kosi travu. Na poznatom takmičenju Strljanica prvo mjesto je zauzeo čak 13 puta. UNESCO je sada tradiciju košenja u njegovom Kupresu, koja datira još od prije 150 godina, uvrstio na listu nematerijalne kulturne baštine.

“Ovo je priznanje našim pradjedovima i djedovima i mi to nismo zaboravili. Hvala ljudima koji nisu dopustili da to bude od danas do sutra nego evo cijeli svijet je prepoznao Kupres”, kazao nam je Čičak.

UNESCO je do sada, osim nematerijalne kulturne baštine u BiH prepoznao i materijalnu: most Mehmed-paše Sokolovića, stećci i područje Starog mosta u Mostaru nalaze se na listi, dok se pećina Vjetrenica, prašuma Perućica, graditeljska cjelina Jajce nalaze na listi potencijalnih dobara. Sve je to šansa za razvoj turizma.

“Statistika pokazuje da mi imamo elemente i dobru polaznu osnovu da kroz jasno definisane politike možemo održati ovaj sektor mnogo održivijim i mnogo organizovanijim. Cijenim da trebamo napraviti pomake u tom kontekstu”, izjavio je Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Izostaje strateški okvir za razvoj turizma

“EU je u protekloj deceniji izdvojila preko 10 miliona eura u sektor turizma u BiH. Ova podrška će se nastaviti i intenzivirati pod uslovom da imamo strateški okvir”, kazao je Johann Sattler, šef Delegacije Europske unije u BiH.

Upravo strateški okvir do sada je izostajao, iako je učešće turizma u GDP 10%. Priroda, rijeke, planine, adrenalinski turizam, bogata kulturno-historijska baština – potencijali su koji bi mogli privući turiste. Ipak, pandemija i dalje ostavlja svoje posljedice pa je u aprilu u odnosu na mart zabilježen manji broj turista i to za 15%.

“Mnogo toga treba učiniti. Svjetski ekonomski forum je BiH uvrstio na 105 mjesto od 143 mjesta prema njihovom indeksu konkurentnosti u sektoru turizma. Ostalo je mnogo toga kako bi se proširila ponuda i kako bi se omogućilo bolje rangiranje BiH”, poručio je Eric Nelson, američki ambasador u Bosni i Hercegovini.

Mnogo toga je sada na institucijama, poručuje ambasador. Činjenica da su se ovdje vijekovima susretale različite kulture, religije i tradicije, ostavljajući svaka svoj pečat predstavlja dodatan potencijal za privlačenje turista. Oni su prije pandemije tokom jedne godine trošili više od milijardu maraka širom BiH.

Očuvanje tradicije i običaja određenih područja, promocija urbanog i ruralnog turizma, promocija ljepota svih krajeva države put je ka, objašnjavaju stručnjaci, ekonomskom oporavku kako sektora turizma tako i bh. ekonomije.