Promovirana XXI generacija polaznika za čin „mlađi inspektor“

3 9

Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (FMUP) promovirana je XXI generacija polaznika za čin „mlađi inspektor“.

Prisutnim se u ime FMUP-a obratio direktor Policijske akademije FMUP-a Damir Vejo koji je polaznicima čestitao na ostvarenim rezultatima tokom školovanja te im poželio puno uspjeha u budućem radu.

– Uvjeren sam kako ćete svoj posao raditi časno i pošteno vodeći se slovom zakona. Znanja koja ste stekli na Policijskoj akademiji FMUP-a iskoristite u borbi protiv kriminala i korupcije. Vašim predanim radom dosta možete doprinijeti stvaranju sigurnijeg okruženja u našoj Bosni i Hercegovini“, rekao je direktor Policijske akademije FMUP-a Damir Vejo.

U čin „mlađi inspektor“ danas su promovisani polaznici Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona Ajlana Bokan, Davor Bošnjak, Almedina Gunjarić, Eldin Huseinović, Pamela Smoljo i Bruno Šantić.