Portal 072info

Propust vlasti će građane Republike Srpske koštati 50 miliona KM

image Zbog propusta vlasti, građane Republike Srpske bi izgradnja prve faze autoputa Banja Luka-Doboj, u dužini od 36,6 kilometara, mogla koštati više od 50 miliona KM ili 17 posto više od dobijenog kredita od Evropske banke za obnovu i razvoj od 150 miliona eura.

Javno preduzeće „Autoputevi RS“ ni nakon dvije godine ne može od Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH dobiti povrat poreza na dodanu vrijednosti za izgradnju ovog autoputa jer, kako je potvrđeno banjalučkom poslovnom portalu „Capital“, Ugovor o kreditu s EBRD-om nije zaključen u skladu sa Zakonom o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora Bosne i Hercegovine.

Međunarodni ugovori su oslobođeni plaćanja PDV-a, poput autoputa 5-C koji gradi Federacija BiH, međutim, UIOBiH je već nekoliko puta odbio da „Autoputevima RS“ izvrši povrat 17 posto poreza, jer ugovor s EBRD-om nije sklopljen po proceduri koja to omogućava.

U „Autoputevima RS“ i u UIOBiH su za portal „Capital“ zvanično potvrdili da nije izvršen povrat PDV-a, na iznos od oko 300 miliona KM vrijednog projekta.

-Predmetni Ugovor o zajmu nije zaključen u skladu sa Zakonom o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora, odnosno to nije međunarodni ugovor, a što je potvrdilo i Ministarstvo vanjskih poslova BiH, koje je u svom aktu broj: 08/1-05-5-17778/13 od 17.5.2013.godine navelo „da se Ugovor o zajmu (Banja Luka-Doboj – Faza 1) zaključen između „Autoputeva Republike Srpske“ i EBRD-a ne može prihvatiti kao međunarodni ugovor koji je zaključila BiH, zbog čega Ministarstvo vanjskih poslova BiH nije imalo nadležnost za njegovo evidentiranje i deponovanje u Zbirci međunarodnih ugovora – navodi se u pisanom objašnjenju UIO.

U „Autoputevima RS“ tvrde da će dokazati da se „zaista radi o projektu, koji podliježe povratu PDV-a, odnosno da je to promet dobara i usluga u okviru međunarodnih projekata pružanja pomoći“.

-Ugovorom o zajmu, između Javnog preduzeća „Autoputevi Republike Srpske“ i EBRD-a definisano je, pored ostalog, da je BiH garant i sudužnik, saglasno međunarodnom Ugovoru o garanciji između BiH i EBRD-a. Tim ugovorom, BiH se obavezala da navedeni projekat ne bude opterećen porezima, u skladu sa standardnim uslovima banke. Shodno uobičajnoj proceduri, a u vezi s Instrukcijom o uslovima i načinu povrata PDV-a, u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost, dostavili smo zahtjev za priznavanje prava na povrat PDV-a. Očekujemo rješenje problema u relativno kratkom roku – navodi se u pisanom odgovoru „Autoputeva RS“.

U „Autoputevima RS“ tvrde da, iako rješavanje zahtjeva za povrat traje dugo, za sada nije ugrožen nastavak radova na dionici autoputa od Prnjavora do Doboja, na koju se odnosi ovaj kredit.

-Ovaj nepredviđeni trošak direktno ne utiče na cijenu koštanja izgradnje autoputa. Međutim, zbog neblagovremenog povrata PDV-a nismo u mogućnosti da ta sredstva oročimo kod poslovnih banaka, čime bismo ostvarili prihod od kamata – navode u „Autoputevima“.

Sličan problem s povratom PDV-a ima i Grad Bijeljina koja će ostati bez četiri miliona maraka.

Za izgradnju gradske kanalizacije u Bijeljini Grad Bijeljina i preduzeće „Vodovod i kanalizacija“, kao realizator projekta, kod EBRD su se zadužili za 12 miliona eura, 18 miliona eura su donatorska sredstva, dok je 11 miliona eura obezbijeđeno iz gradskog budžeta, tako da će kompletan projekat izgradnje kanalizacije koštati oko 41 milion eura.

U UIO smatraju da je jedino rješenje problema da Bosna i Hercegovina i EBRD zaključe amandman na Ugovor o garanciji, a kojim bi se ugovorio poreski tretman sredstava iz Ugovora o zajmu, na način da se BiH obaveže da ta sredstva ne budu opterećena indirektnim porezima.

Na taj način bi Javno preduzeće „Autoputevi Republike Srpske“, imalo pravo na povrat PDV-a koji je plaćen prije zaključivanja amandmana, ukoliko bi se amandmanom na Ugovor o garanciji ugovorilo da se isti primjenjuje od dana zaključenja Ugovora.

Fena

Podijelite članak