Portal 072info

Prva sjednica Gradskog vijeća Zenica

Održana je prva  sjednica Gradskog vijeća Zenica na kojoj je nakon utvrđivanja dnevnog reda usvojen Zapisnik sa 22. sjednice Vijeća općine Zenica koja je održana 20. novembra 2014. godine.

Zbog stanja zagađenosti zraka u Zenici  predsjedavajući Gradskog vijeća Nebojša Nikolić podsjetio je na zaključak  Vijeća od 20. novembra ove godine, kojim se zadužuje Komisija za praćenje stanja zaštite okoliša da Udruženju građana EKO forum Zenica dostavi odgovore u pismenoj formi na pitanja postavljena na istoj sjednici. Tada je također zaključeno da se od viših nivoa vlasti ponovo zatraži  informacija o realizaciji ranije upućenih inicijativa i zaključaka Vijeća općine Zenica po kojima do sada nije bilo odgovora. Dogovoreno je da se za jednu od narednih sjednica Vijeća pripremi analiza rezultata do sada poduzetih mjera kao i prijedlog budućih mjera na zaštiti okoliša. Jusuf Duraković, član Komisije za praćenje stanja zaštite okoliša obratio se Gradskom vijeću. Tom prilikom potvrdio je da Zenica ima kvalitetnu i savremenu opremu za mjerenje zagađenosti. Kazao je da problema ima sa monitoringom, ali da lažiranja podataka sigurno nema te je pozvao vijećnike i građane da se zauzmemo i zajednički rješavamo ove probleme.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Nakon provedene rasprave Vijeće je  usvojilo Prijedlog za pokretanje postupka za donošenje Statuta Grada Zenica  i Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za Statut.

Provedena je rasprava o Nacrtu Budžeta općine Zenica ze 2015. godinu i Nacrtu Odluke o izvršenju Budžeta općine za 2015. Oba dokumenta su usvojena i upućena na javnu raspravu koja će trajati 10 dana. Planirano je da se Budžet usvoji do kraja ove godine.

Komisija za ekonomske odnose je preporučila svim učesnicima u raspravi da se primjedbe i sugestije ne svedu na povećanje planiranih sredstava. Ukoliko se predlaže povećanje u određenim segmentima, da se precizira na kojim pozicijama  da se izvrši smanjenje, odnosno da predlože objektivne  izvore iz kojih bi se isfinansiralo to povećanje.

Na ovoj sjednici razmatran je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim administrativnim taksama koji je nakon provedene rasprave usvojen. Općina Zenica je pristupila aktivnostima na uspostavi Registra administrativnih postupaka i provođenju regulatorne reforme na lokalnom nivou u okviru projekta Međunarodne finansijske korporacije  IFC. Rezultat tih aktivnosti je navedena Odluka koja nudi nova rješenja koja će doprinijeti  jačanju poslovnog ambijenta u Zenici kroz smanjenje troškova poslovanja, pojednostavljenje administrativnih procedura, povećanje konkurentnosti  lokalne zajednice  i omogućiti uspostavljanje  E-registra administrativnih postupaka. Dio taksi se smanjuje u rasponu od 20 do 30 posto. U toku izrade navedenog akta  konsultovani su i zenički poslodavci.

Vijećnici su raspravljali o Nacrtu Odluke o subvencioniranju troškova grijanja u sezoni 2014./2015. godine. Nacrt je usvojen i upućen na javnu raspravu u trajanju od 10 dana. Potencijalni korisnici prava na subvenciju su lica sa evidencije Centra za socijalni rad, korisnici stalne novčane pomoći kao najugroženija domaćinstva na području općine Zenica.Predviđeno je da se subvencioniraju troškovi centralnog grijanja 10 posto i 50 posto iznosa troškova grijanja, a  planirana je i jednokratna pomoć za nabavku čvrstog goriva. Postupak subvencije vodit će Centar za socijalni rad po službenoj dužnosti tako da korisnici neće morati podnositi zahtjeve niti  dostavljati  dokumentaciju.

Gradsko vijeće usvojilo je također i Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje pet članova Izborne komisije Grada Zenica  kao i  Izvještaj o provedenim izborima za savjete  mjesnih zajednica Nemila i Starina.

Podijelite članak
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME