AUTOR: P.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Vozovima u Bosni i Hercegovini putuje sve manje putnika.

Željeznicama u Bosni i Hercegovini je u 2014. godini, prema podacima Agencije za statistiku BiH, prevezeno svega 530 hiljada putnika, što je za 15,6 posto manje u odnosu na 2013. godinu, kada je vozovima putovalo 628 hiljada putnika, izvještava Indikator.ba.

Željeznice je u putničkom prevozu potpuno nadmašio vazdušni saobraćaj u BiH, kojim je u 2014. godini prevezeno 956.870 putnika.

Broj prevezenih putnika avionima je tako za 80 posto veći nego vozovima. Pad u željezničkom prevozu vidljiv je i po parametru pređenih putničkih kilomatara, gdje je lani zabilježen pad od 12,2 posto.

U ukupnoj strukturi prevoza putnika u BiH na željeznice otpada svega 2,31%, na avionski saobraćaj 3,61 posto, dok je ubjedljivo najkorištenija vrsta prevoza cestovni transport sa 94,08%.

Pojašnjavajući razloge zbog kojih su vozovi sve manje atraktivni za putnički prevoz, u Ministarstvu saobraćaja i veza RS nedavno su kazali kako cijena nije jedini i dovoljan razlog da se putnici opredijele za željeznički transport, te da je konkurencija u oblasti transporta sve veća.

“Činjenica je i da su nedostatak kvalitetnih putničkih vagona i mali broj vozova uticali na odliv putnika sa željeznice. One prevoz putnika uglavnom organizuju u unutrašnjem saobraćaju, dok se avionski saobraćaj kod nas koristi za međunarodni prevoz. Putnici koji danas koriste željeznicu su studenti i penzioneri, i to u većem broju na relacijama gdje nema paralelnog prometa drumom, dok avion koriste privrednici, sportisti i putnici kojima je vrijeme ograničavajući faktor“, kazali su u ovom ministarstvu.

Putnički željeznički saobraćaj se subvencinira u FBiH izdvajanjem 2,1 mil. KM Željeznicama FBiH, dok se u RS-u sredstvima izdvajanja za Željeznice RS u ukupnom iznosu od 25 mil.,KM pokriva i godišnji gubitak u putničkom saobraćaju.

Tuzlanski.ba