Radi veće transparentnosti i kontrole trošenja novca građana FBiH ovi zavodi prelaze na trezor

b84fd777683a3cd86a8faf55af38412e

Da bi se postigla veća transparentost i kontrola trošenja javnog novca namjera je uključiti poslovanje svih budžetskih korisnika u sistem jedinstvenog računa tezora.

Tako je u planu da se sredinom 2022. godine započne uključivanje u trezor Federalnog fonda za zapošljavanje i Fonda zdravstvenog osiguranja, navedeno je u Programu ekonomskih reformi u FBiH za period 2021-2023, dokumentu Vlade FBiH.

Dodaje se kako je u narednom periodu plan nastaviti ovaj proces i na nižim nivoima vlasti, tačnije, uključivanje vanbudžetskih fondova, direkcija za puteve i visokoškolskih ustanova u budžete kantona.

Sigurnost, stabilnost i bolja likvidnost

Podsjećanja radi, poslovanje Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje je uključeno u budžet FBiH, odnosno, na trezor od 1. januara 2020. godine.

Copy

– Uključivanje vanbudžetskih fondova u trezor znači svakako veću transparentost i kontrolu trošenja javnog novca, a za te fondove veću sigurnost, stabilnost, bolju likvidnost, sigurnost da se obaveze izvršavaju bez kašnjenja. Osigurala bi se jedna lakša prohodnost kroz parlamente jer sada vrlo često na nivou kantona imamo slučajeve da se finansijski planovi vanbudžetskih fondova ne usvajaju istovremeno sa budžetima. Zbog toga se vrlo često dešava da zavodi zdravstvenog osiguranja dolaze do svojevrsnih blokada, s obzirom na to da im skupštine nisu usvojile njihove finansijske planove ili odluke o privremenim finansiranjima – pojašnjavaju nam u Federalnom ministarstvu finansija.

Dodaju da bi uvođenjem u budžet, primjera radi, zavoda zdravstvenog osiguranja, federalna ili kantonalna vlada, stekla jednu jaču kontrolu u prikupljanju i izvršavanju obaveza tih zavoda.

– To je jedan srednjoročni plan sadržan i u Strategiji reforme upravljanja javnim finansijama – kazali su nam.

Poslovanje kantonalnih direkcija za puteve

Objasnili su i namjere uvođenja kantonalnih direkcija za puteve u trezor.

– Sada imamo činjenicu da u pojedinim kantonima direkcije za puteve i jesu dio budžeta. U nekim kantonima su vanbudžetski korisnici, a u trećem su vanbudžetski fondovi. To je jedan potpuno različit tretman svih direkcija, i njihovim uvođenjem u trezor bi se stekao jedan unificiran pristup. Išle bi na budžet kantona, a samim tim i poslovanje bi bilo putem jedinstvenog računa trezora – rekli su nam u Ministarstvu finansija FBiH.

IZVORFaktor.ba
Prethodni članakSarajevo: Učenici od prvog do petog razreda ne moraju nositi maske tokom nastave
Sljedeći članakJajce uvršteno na listu najljepših gradića na svijetu