Portal 072info

Radi zdravlja ljudi potrebno sistemski riješiti zagađenost tla u FBiH

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Federalni zavod za agropedologiju u ovoj godini nastavlja aktivnosti na praćenju stanja zemljišta u donjem toku Spreče, gdje je detektovan povišen stepen zagađenosti, što može ugroziti zdravlje ljudi i životinja.

 

– Od prošle godine nije došlo ni do poboljšanja, a ni pogoršanja. Prisustvo policikličnih aromatskih ugljikovodika, dakle organski polutanata i teških metala i dalje je iznad granične vrijednosti u zemljištu – izjavio je Feni pomoćnik direktora za pedologiju i melioracije Zavoda Ejub Trako.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Štetnost organskih polutanata ogleda se u tome što se nakupljaju u organizmu i izazivaju nervne bolesti, oboljenja na bubrezima, jetri te kancerogena oboljenja.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma zaduženo je da sačini informaciju o zagađivačima u Federaciji BiH i predloži aktivnosti koje je potrebno poduzeti radi sistemskog rješavanja problema zagađenosti zemljišta.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

– Kako su zagađivači u sistemu okolinskih dozvola, rješenjem se naređuje operatorima poduzimanje mjera na smanjivanju negativnih uticaja na sve komponente okoliša. S obzirom na to da se dozvole izdaju na određeni period, s jasno definiranim mjerama koje se trebaju poduzeti, a iste su predmet inspekcionog nadzora, dugoročno te mjere preveniraju zagađenje – rečeno je Feni iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Ovo ministarstvo je dopisom Federalnom zavodu za agropedologiju iniciralo izradu projekta za remedijaciju odnosnog područja u toku rijeke Spreče, s ciljem da se nadležena općina pojavi sa zahtjevom za finansiranje aktivnosti remedijacije tla.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

– Radi ozdravljenja poljoprivrednog tla Ministarstvu stojimo na raspolaganju – dodao je Trako.

Prije remedijacije (mjera sanacije postojećeg zagađenja zemljišta radi snižavanja koncentracije zagađujućih materija do nivoa koji ne predstavlja opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi) potrebno je otkriti i sanirati uzrok zagađenja, te izvršiti regulaciju vodotoka da ne bi plavilo poljoprivredno zemljište.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Utvrđivanje potencijalnih zagađivača je u nadležnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, dok zabranu korištenja zemljišta vrši Federalna uprava civilne zaštite.

Osim toga, Federalni zavod za agropedologiju očekuje od Vlade Federacije BiH da naredi detaljnija istraživanja na području Glamočkog polja da bi se utvrdilo da li je to područje čisto za uzgoj poljoprivrednih proizvoda.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

– Ono što bi se trebalo donijeti u Federaciji jeste zakon o zemljištu jer za sada imamo Zakon o poljoprivrednom zemljištu, te nemamo legislativu koja obrađuje građevinsko i urbano zemljište. U tim područjima onda bismo mogli pratiti kontaminaciju zemljišta – poručio je u izjavi za Fenu pomoćnik direktora Federalnog zavoda za agropedologiju Ejub Trako.

Podijelite članak
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME

Zapratite nas na FB! (PROMO)