AUTOR: P.D.
DATUM:
KATEGORIJA: Lifestyle / Zabava

Bio je kršćanin. Odrastao je u prebogatoj i uglednoj porodici. Krasila ga je izuzetna fizička ljepota, a njegovo je lice bilo posebno lijepo. Jahao je samo najrasnije konje i deve. Kada je prolazio gradom, svi su se za njim okretali. Međutim, da je umro kao kršćanin, ništa od spomenutog ne bi mu koristilo kod Allaha. Ali, Allah je htio drugačije…

Jednog dana, prošao je pored vrlog učenjaka Abdullaha b. Mubareka, rahimehullah, koji, nakon što pogleda ovog mladića, zapanjen njegovom ljepotom, prisutne upita: “Ko je ovo?”

“On je kršćanin”, rekoše mu.

Tada Abdullah b. Mubarek, rahimehullah, reče: “Allahu moj, molim Te uputi ga u islam!”

Uzvišeni Allah primio je iskrenu dovu ovog učenog pobožnjaka i, uistinu, ne prođe mnogo, a ovaj kršćanin primi islam.

Zainteresirao se za islamske nauke, a pogotovo za hadis, te krenu putem znanja. Ne prođe mnogo, a on postade jedan od najučenijih i najbogobojaznijih ljudi u svome vremenu. Držao je predavanja i naučne kružoke (halke) u islamskim gradovima. Jednom prilikom u Bagdadu, na samo jednom njegovom predavanju prisustvovalo je dvanaest hiljada učenika koji su svojim perima pažljivo bilježili njegove riječi.

Pred njim su učili i znanje stjecali neki od najpoznatijih velikana islama, poput imama Ahmeda b. Hanbela, Muslima b. Hadžadža, Muhammeda b. Nasra i drugih.

Islamski biografi zabilježili su da je bio pobožan i skroman, i pouzdan prenosilac hadisa (ar. sikatun). Za vrijeme posljednjeg hadža koji je obavio u životu, kao sadaku je udijelio 300.000 dirhema (srebrenjaka).

Veliki broj njegovih potomaka krenuo je njegovim putem, te su, baš poput njega, postali učenjaci u fikhu i hadisu. Ovaj vrli učenjak i pobožnjak zvao se Hasan b. Isa b. Maserdžis en-Nejsaburi. Umro je u blizini Meke 239. h. g.

minber.ba