Portal 072info

Rang lista za stambene kredite za mlade

Komisija za dodjelu kredita za rješavanje stambenih potreba mladih Vlade Zeničko dobojskog kantona utvrdila je Nacrt rang liste kandidata koji ispunjavaju uslove javnog poziva.

Na listi od 70 imena nalaze se kandidati iz svih općina ovog kantona koji su bodovani po ranije utvrđenim kriterijima među kojima su stepen stručne spreme,priznati uspjesi u naučnom radu, nastupi u oblasti kulture, izložbe, sportski i profesionalni uspjeh, te renomirana javna priznanja, stepen invalidnosti, broj članova porodičnog domaćinstva, kao i zajedničko apliciranje bračnih drugova.

Pored toga vrednovana je kategorija pripadnosti boračkoj populaciji, civilnim žrtavama rata ili status logoraša. Radi se o povoljnoj kreditnoj liniji, bez žiranata, na rok otplate od 20 godina, a maksimalni iznos kredita je 50 hiljada maraka, podsjeća Damir Jukić, član Komisije.

Pri tom je istakao, da će, nakon što Vlada utvrdi konačnu rang listu, odabrana Banka biti konačni filter u odabiru onih koji su kreditno sposobni. Istovremeno, objavljena je i lista kandidata koji ne ispunjavaju uslove javnog poziva. Prigovor na Nacrt rang liste može se podnijeti Komisiji u roku od 7 dana od dana objavljivanja. 

rtvze.ba

Podijelite članak