AUTOR: P.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
Predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović i guverner Razvojne banke Savjeta Evrope /CEB/ Rolf Vencel razgovarali su danas o načinima na koje ova banka može pomoći BiH u obnovi područja pogođenih prirodnom nesrećom koja je zadesila BiH.

Sagovornici su se saglasili  da je saradnja BiH  i CEB-a vrlo dobra, što potvrđuje i održavanje ovogodišnjeg plenarnog godišnjeg sastanka ove banke sutra i u subotu,  14. juna, koji se prvi put održava u Sarajevu i na kojem će biti prisutni svi ambasadori država članica ove banke.

Vencel je potvrdio spremnost Razvojne banke Savjeta  Evrope da u narednom periodu, kao prioritetne, razmatra sve eventualne zahtjeve BiH  za povoljnim kreditnim sredstvima, s ciljem sanacije štete prouzrokovane poplavama i klizištima.

Tokom sastanka Administrativnog odbora CEB-a  biće donesena odluka o davanju  bespovratnih sredstava BiH  za podršku aktivnostima na uklanjanju mina, u svjetlu novih opasnosti koje prijete zbog njihovog pomjeranja za vrijeme poplava.

Razgovarano je i o realizaciji Programa stambenog zbrinjavanja raseljenih osoba na zapadnom Balkanu, kojim ova banka koordiniše u ime velikih međunarodnih donatora. 

Izetbegović je rekao da BiH pridaje veliki značaj ovom programu, te da su se nedavnom ratifikacijom BiH Parcijalnog sporazuma o implementaciji ovog programa stekli svi uslovi za ubrzanje realizacije konkretnih projekata u okviru ovog programa.

On je naglasio da je prioritet zbrinjavanje onih građana koji su ostali bez domova, kako niko od njih ne bi dočekao zimu bez krova nad glavom, te da bi u tom smislu od velike pomoći bila finansijska sredstva Razvojne banke.

Razgovarano je i o pomoći ove banke  ekonomskom razvoju i izgradnji održive dinamične ekonomije putem finansiranja mikro, malih i srednjih preduzeća, posebno za mlade preduzetnike, saopšteno je iz Predsjedništva BiH.

Sastanku je prisustvovao i Almir Šahović, ambasador BiH pri Savjetu Evrope.

U ime člana Predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića sastanku je prisustvovao šef Kabineta Marko Vidaković, a u ime člana Predsjedništva BiH Željka Komšića savjetnik za spoljnu  politiku Davor Vuletić.