20210301144351 648877
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: Tehnologija / Zabava

Ulje u automobilu je potrebno kontrolisati redovno. Nije dobro imati premalo, ali ni previše ulja u motoru. Manjak ulja štetan je jer se mala količina više zagrijava od normalne količine, a kad u motoru ima znatno više ulja od maksimuma, dio ulja može ući u komoru za sagorijevanje te se može uništiti katalizator i lamba sonda.

Redovna kontrola i mijenjanje ulja imaju velik uticaj na vijek trajanja motora. Svaki motor troši ulje, a neka normalna potrošnja je do pola litre na 1000 km. Ulje je preporučljivo kontrolisati na ravnoj podlozi kada je motor automobila ugašen. Potrebno je pričekati nekoliko minuta nakon što se motor ugasi kako bi se ulje iz svih dijelova motora slilo u karter te se tek tada može realno izmjeriti količina ulja.

Prilikom ulijevanja ulja ne smije se pretjerivati te je najbolje da nivo ulja u motoru bude između oznaka “min” i “max”. Kada se u motor uspe malo više ulja nema velike štete jer će se za desetak sati vožnje normalizovati. Međutim, kad se u motor uspe znatno više od maksimuma, dio ulja iz kartera može ući u komoru za sagorijevanje. U komori za sagorijevanje vjerovatno neće nastati veća šteta, ali se mogu uništiti katalizator i lamba sonda.

S druge strane, kad je nivo ulja ispod minimuma, nastaje manjak koji se prepoznaje po paljenju lampice nivoa ulja. Kao što smo već napomenuli manjak u motoru je štetan jer se mala količina ulja više zagrijava od normalne količine. Takođe, kada nema podmazivanja, razvijaju se ekstremno visoke temperature, te nastaje suvo trenje koje izaziva taljenje metalnih dijelova motora.
Koje ulje izabrati?

Mineralna ulja se danas više ne koriste za nove motore, već isključivo za starije automobile jer ne pružaju dovoljnu zaštitu motora protiv habanja. Mineralna ulja više se koriste za razradu motora nakon generalke.

Polusintetska ulja su mješavine mineralnog ulja kao baze i dodanog sintetskog ulja. Cijena im je manja nego sintetskih ulja, ali nemaju toliku temperaturnu i oksidacijsku otpornost, te zahtijevaju češće izmjene od sintetskih jer ne traju tako dugo kao sintetska.

Sintetska ulja su najkvalitetnija ulja, a odlikuje ih visoka otpornost u uslovima ekstremno niskih i ekstremno visokih temperatura. Takođe jako dobro štite motor od habanja, a preporučljivo ih je koristiti kod turbo motora. Ova ulja u pravilu su i najskuplja.

Preporučuje se uvijek stavljati isto ulje u motor automobila, a ako ne znate koje ulje ide u vaš automobil, u priručniku za vaš automobil pronađite koju gradaciju viskoziteta motornog ulja preporučuje proizvođač, te takođe pronađite tvorničke specifikacije za motorno ulje.