Screenshot 2 21


AUTOR:
Portal 072info

DATUM:

Danas je održan sastanak direktora i predstavnika JP Ceste FBiH i Federalne uprave za inspekcijske poslove, a razgovarano je o projektima izgradnje, rekonstrukcije i sanacije magistralnih cesta u FBiH, s posebnim fokusom na tekuće projekte.

Posebna pažnja na sastanku je posvećena tunelu Crnaja, kao projektu od naročitog općeg, javnog, privrednog, društvenog, teritorijalnog, ali i sigurnosnog interesa u FBiH.

S obzirom na to da je tunel označen kao crna tačka i jedna od dionica visokog rizika, njegova rekonstrukcija se nameće kao prioritet te su Ceste FBiH poduzele sve neophodne mjere za izvođenje projekta rekontrukcije koji ne bi trebao u velikoj mjeri remetiti normalno odvijanje saobraćaja.

Naime, nakon što je nizom studija utvrđeno da ne postoji adekvatna alternativna ruta za preusmjeravanje saobraćaja u toku rekontrukcije tunela, sačinjena je dinamika radova koji će početi u februaru, s posebnim režimom u toku ljetnih mjeseci.

Prema izvršenim mjerenjima i procjenama, u toku cijelog perioda trajanja rekonstrukcije, zastoji u saobraćaju ne bi trebali biti duži od pola sata.

Imajući u vidu neophodnost održavanja stabilnosti i sigurnosti tunela, što su apsolutni prioritet projekta, JP Ceste FBiH će uspostaviti specijalni režim svakodnevne kontrole radova, te će biti spremno intervenisati ukoliko dođe do eventualnih kašnjenja ili poremećaja u izvođenju radova.

Ukoliko se izvođači radova – HP Investing i Euro-asfalt u procesu rekonstrukcije ne budu susreli s nepredviđenim okolnostima, te budu pratili dinamiku radova, planirani rok za okončanje obnove tunela Crnaja je juni 2022. godine.

Kako bi se smanjila mogućnost eventualnog kašnjenja u isporuci robe, iz JP Ceste FBiH su uputili privrednike na mogućnost prometovanja tereta i robe željezničkim saobraćajem.

Zaključeno je da će JP Ceste FBiH svakodnevno pratiti, a Federalna uprava za inspekcijske poslove kontinuirano vršiti inspekcijski nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije, a sve u cilju sigurnog odvijanja saobraćaja i održavanja odobrenog režima saobraćaja.