Portal 072info

Revidirane liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH

Vlada FBiH je jučer izmijenila i dopunila Odluku o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH i Odluku o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti FBiH.

 

Lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja, kako je obrazloženo, revidirana je jer je procijenjena potreba da u liječenju pojedinih bolesti bude omogućen novi doktrinarni pristupi kojim se preporučuje uvođenje i novih generacija generičkih lijekova.

Revidirana lista je generička, odnosno ne sadrži zaštićene proizvođačke nazive lijekova, te će donijeti korist ukupnom zdravstvenom sistemu, kako s medicinskog, tako i s farmakoekonomskog aspekta.

Procjena očekivanih ušteda, uz primjenu revidirane federalne liste lijekova, iznosi između 10 i 12 posto. Obaveza je kantona da, blagovremeno s federalnom, usklade kantonalne liste lijekova, te time ostvare očekivane uštede u ovoj oblasti i na kantonalnom nivou.

Drugu odluku, o izmjeni i dopuni Odluke o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, Vlada Federacije BiH je donijela cijeneći podnijete zahtjeve proizvođača lijekova, kao i potrebe pacijenata.

Kantoni su obavezni da, u roku od 60 dana, sa ovom odlukom usaglase kantonalne bolničke liste lijekova.

Podijelite članak