Portal 072info

Rezultati analize vode i zraka u ZDK

U mjesecu martu, za područje ZDK, na osnovu analiza u Kantonalnom zavodu za javno zdravstvo Zenica, zdravstveno neispravnih uzoraka namirnica na mikrobiološku analizu je bilo 3,7%, što predstavlja poboljšanje stanja mikrobiološke ispravnosti namirnica u odnosu na prošli mjesec; zdravstveno neispravnih uzoraka vode za piće na mikrobiološku analizu iz gradskih vodovoda je bilo 9,41% (Zavidovići, Breza, Olovo i Kakanj), što je pogoršanje stanja mikrobiološke ispravnosti vode u ovim gradskim vodovodima u odnosu na prošli mjesec; dok je iz ostalih vodnih objekata bilo 35% mikrobiološki neispravnih uzoraka vode za piće, što je pogoršanje stanja mikrobiološkog kvaliteta vode iz lokalnih vodnih objekata, u odnosu na prošli mjesec, sa trendom značajnog variranja mikrobiološke ispravnosti vode iz lokalnih vodnih objekata, u skladu sa stanjem okoliša, vodnih objekata i meteorološkoj situaciji.

Bilo je 3% pozitivnih briseva iz područja higijene, što je znak blagog pogoršanja sanitacije i higijene usluživanja u objektima.

Neispravnih uzoraka namirnica na standardnu fiziko-hemijsku analizu nije bilo, što pokazuje poboljšanje u odnosu na prošli mjesec, ali je i dalje prisutan zadovoljavajući trend održavanja standardne zdravstvene ispravnosti namirnica sa ovoga aspekta. Neispravnih uzoraka vode za piće na fiziko-hemijsku analizu je bilo 28,6% (Kakanj, Olovo, Breza, Zavidovići, Tešanj i Doboj Jug), što je znak pogoršanja hemijskog kvaliteta vode u gradskim vodovodima u odnosu na prošli mjesec, dok je neispravnih uzoraka vode za piće na fiziko-hemijsku analizu iz drugih vodnih objekata bilo 30%, što također predstavlja pogoršanje stanje u odnosu na prošli mjesec, ali i stanje održavanja visokog procenta neispravnih uzoraka i nezadovoljavajućeg hemijskog kvaliteta vode u ovim objektima, sa prisutnim trendom promjenjivog hemijskog kvaliteta vode za piće iz lokalnih vodnih objekata, shodno stepenu zagađenosti okoliša na slivnim područjima, sanitarno-tehničkom stanju vodnih objekata, meteorološkim uslovima i nedovoljnoj kontroli kvaliteta vode za piće, sa preporukom za urgentno uvezivanje ovog nadzora u sistem.

U ovom mjesecu su dostavljeni uzorci namirnica na mikrobiološku analizu iz svih općina, a nedopustivo mali broj uzoraka dostavljen je iz: Breze, Vareša, Olova, Usore i Doboj-Juga. Izrazito mali broj uzoraka vode iz gradskih vodovoda na mikrobiološku analizu je dostavljen iz svih općina osim Zenice (vlastiti laboratorij VIK-a). U ovom mjesecu nisu dostavljeni uzorci vode iz ostalih vodnih objekata na mikrobiološku analizu iz: Zenice i Doboj-juga, a relativno mali broj uzoraka je dostavljen iz: Kaknja, Breze, Žepča i Zavidovića. J.P.VIK Zenica je dostavio mjesečni izvještaj o broju uzetih uzoraka i rezultatima analiza u internoj kontroli mikrobiološkog i hemijskog kvaliteta vode za piće za mart.

U martu mjesecu 2015. godine zabilježena je dnevna prosječna koncentracija SO2 iznad 125 µg/m3 zraka: na mjernom mjestu „Institut“ 20 dana, na mjernom mjestu „Tetovo“ 7 dana i na mjernom mjestu „Crkvice“ 4 dana, (Dozvoljena prekoračenja su 3 dana u godini!). Dnevne koncentracije lebdećih čestica su prelazile 250 µg/m3 na mjernim mjestima „Institut“ i „Tetovo“ 1 dan. Nije dozvoljeno da dnevna koncentracija ukupnih lebdećih čestica od 250 µg/m3 bude prekoračena u toku kalendarske godine. U martu 2015. godine zabilježeno je smanjenje prosječnih dnevnih koncentracija SO2, na mjernoj  stanici „Institut“ za 42,3%, na mjernoj stanici „Tetovo“ za 34,7%, a na mjernoj stanici „Crkvice“ za 42,5%  u odnosu na februar 2015. godine. Zabilježeno je smanjenje maksimalnih dnevnih koncentracija SO2 na mjernoj stanici: „Institut“ za 50,3%, na mjernoj stanici „Crkvice“ za 6,2% a mjernoj stanici „Tetovo“ povećanje za 56,8%, u odnosu na februar 2015 godine. Izmjerene su smanjene vrijednosti prosječnih koncentracija ukupnih lebdećih čestica na mjernoj stanici: „Institut“ za 28,2% a na mjernoj stanici „Tetovo“ za 17,1%, u odnosu na februar 2015. godine. Izmjereno je smanjenje maksimalnih vrijednosti lebdećih čestica na mjernoj stanici „Institut“ za 2,2%, a na mjernoj stanici „Tetovo“ za 19,7%, u odnosu na februar 2015.godine. Uočava se trend smanjenja vrijednosti prosječnih dnevnih koncentracija SO2 na svim mjernim mjestima kao i trend smanjenja prosječnih vrijednosti ukupnih lebdećih čestica. Uočava se trend smanjenja maksimalnih vrijednosti koncentracija SO2 na mjernim mjestima „Institut“ i „Crkvice“ a povećanja na mjernom mjestu „Tetovo“ kao i trend smanjenja maksimalnih dnevnih koncentracija lebdećih čestica na mjernom mjestu „Institut“  i „Tetovo“ u odnosu na prošli mjesec.

Obzirom na vremenski period sa povećanim količinama padavina, apelujemo da se saniraju i drže pod kontrolom sve rizične ekološke tačke u gradskim, prigradskim i seoskim naseljima, te izdvojenim civilnim i vojnim objektima, naročito da se redovno vrši sanacija, dezinfekcija i dezinskecija  nakupina smeća, opasnog medicinskog otpada, nakupina klaoničkih otpadaka, nekontrolisanih izljeva fekalnih i drugih otpadnih voda, itd. Treba  redovno kontrolisati sisteme dezinfekcije vode i nivo rezidualnog hlora na krajnjim tačkama vodovodne mreže i u bazenima za kupanje, držeći ga na nivou 0,3 do 0,5 mg/L vode..  Zbog realne opasnosti od ozljeda, naročito djece, i  prenosa smrtonosnog bjesnila, apelujemo na što hitnije poduzimanje adekvatnih veterinarskih i administrativnih mjera, u cilju higijenski i etički prihvatljivog uklanjanja napuštenih životinja, pasa i mačaka lutalica, sa javnih površina, preferirajući otvaranje azila za smještaj i udomljavanje napuštenih životinja, u duhu humanosti i civilizacijskih dostignuća.

Bhindex.info

Podijelite članak

Zapratite 072info na Instagramu! 

KLIKNI OVDJE

Holler Box