Rezultati inspekcijskog nadzora u klinikama koje su povezane sa smrću male Džene

Rezultati inspekcijskog nadzora u klinikama koje su povezane sa smrću male Džene

Zdravstveni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo izvršili su inspekcijski nadzor privatnoj stomatološkoj ordinaciji “Bejtović”, privatnoj oftalmološkoj ordinaciji “dr. Halimić”, te privatnoj ordinaciji za anesteziju i terapiju bola “Prim. dr. Suad Rožajac”.

Saznanja o sačinjenom ugovoru

U privatnoj stomatološkoj ordinaciji “Bejtović” izvršen je zdravstveno – inspekcijski nadzor prije 15 dana. Inspekcijskim nadzorom utvrđeno da su prostor i kadar u predmetnoj ordinaciji u skladu sa zakonskim propisima, za odobrenu djelatnost prema rješenju Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo. Vezano za medicinsko-tehničku opremu nije predočen zaključen ugovor o servisiranju. Za rentgen aparate predočene potvrde o radijacijskoj sigurnosti iz 2021. godinu. Izvršen je uvid u protokol bolesnika te je konstatovano da je isti vođen nepotpuno, a pojedine zdravstvene usluge nisu propisno ovjerene pečatom i potpisom ordinarijusa.

Vezano za tripartetni ugovor (u dijelu informacije za privatnu oftalmološku ordinaciji “dr Halimić” i privatnu ordinaciju za anesteziju i terapiju boli. prim. dr. Suad Rožajac), kao i izjave na zapisnik koje su dali dr. Jasmina Halimić i dr. Suad Rožajac, prisutne osobe u nadzoru dr. Jasmina Bejtović (odgovorno lice privatne stomatološke ordinacije “Bejtović”) i dr. Benjamin Bejtović (uposlenik privatne stomatološke ordinacije ”Bejtović”), očitovali su se kako dalje slijedi:

U momentu nadzora, dr.  Benjamina Bejtović i dr. Jasminu Bejtović inspektori su upoznali da imaju saznanja o sačinjenom ugovoru između privatne oftalmološke ordinacije “Dr. Halimić”, privatne ordinacije za anesteziju i terapiju bola “prim. dr. Rožajac Suad” i PSO “Bejtović” od 01.10.2020. godine (predočen u momentu nadzora, a kopija istog izuzeta u Ordinaciji “Dr. Halimić”). Navedenim ugovorom u čl. 5. navedeno je: “Zakupodavac (PSO “Bejtović”) obavezao se da obezbjedi potreban prostor/operacionu salu, termokauter- bipolar i monopolar, sauger-aspirator/ i anesteziološku opremu kao i potrošni materijal neophodan za kvalitetno obavljanje obaveza preuzetih od Izvršioca usluge (Privatne ordinacije za anesteziju i terapiju bola “Prim. dr. Rožajac Suad”). Zakupodavac se obavezuje da će redovno servisirati i atestirati anesteziološku opremu.”

Inspektori su upoznali imenovane osobe, da u momentu vršenja inspekcijskog nadzora 12.11.2021. godine u Privatnoj ordinaciji za anesteziju i terapiju bola “Prim. dr. Rožajac Suad” inspektorima nije predočena dokumentacija o opremi koja je predmet gore navedenog ugovora.
Dr. Jasmina Bejtović na zapisnik se očitovala: “Navedeni ugovor su ugovarali i potpisivali dr. Benjamin Bejtović, dr. Halimić Jasmina i dr. Suad Rožajac i nemam više komentara.”

Nisu predočeni dokazi o tehničkoj ispravnosti

“Dr. Benjamin Bejtović, na zapisnik se očitovao: “Što se tiče tripartitnog ugovora pregovore sam sa dr. Rožajcem i prof. Halimić vodio ja, nakon čega je dostavljen od strane dr. Rožajca ugovor na potpisivanje. U ime PSO “Bejtović” ugovor sam potpisao ja, Benjamin Bejtović neupućen u član 5. predmetnog ugovora. Kupovinu predmetnog anesteziološkog aparata sam organizovao ja legalnim kupoprodajnim ugovorom sa firmom koja je prodala navedeni aparat. Aparat je dat na korištenje prim dr. Suadu Rožajcu i smješten u prostorije koje on koristi kao zakupoprimac. U nekoliko navrata na osnovu medijskih poruka firme za verifikaciju Verlab, sugerisao sam dr. Rožajcu daje potrebno aparat verificirati kao jedini ispravni način, što nije provedeno i nemam nikakav dokaz o verifikaciji predmetnog anesteziološkog aparata.”

Na osnovu gore navedenih izjava zaključuje se da je predmetna anesteziološka oprema vlasništvo Jasmine i Benjamina Bejtović, te da su se obavezali naprijed opisanim tripartetnim ugovorom, u čl. 5. kao Zakupodavac “da će redovno servisirati i atestirati anesteziološku opremu”, a što je suprotno izjavi dr. Benjamina Bejtovića gdje navodi: “U nekoliko navrata na osnovu medijskih poruka firme za verifikaciju Verlab, sugerisao sam dr. Rožajcu da je potrebno aparat verificirati kao jedini ispravni način, što nije provedeno.”

Ističe se da tokom službene kontrole zdravstvenoj inspekciji nisu predočeni dokazi o tehničkoj ispravnosti anesteziološkog aparata, termokauter-bipolar i monopolar i sauger-aspiratora.

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

NAJNOVIJE