Rok za otpis zateznih kamata je 19. juni 2023. godine

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća porezne obveznike da je Zakon o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode u primjeni do 19.06.2023. godine, zbog toga poziva porezne obveznike koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastala sa 31.12.2018. godine da iskoriste pogodnosti ovog zakona i oslobode se zateznih kamata.

Da bi ostvarili pravo na otpis zateznih kamata potrebno je da najkasnije do 19.06.2023. godine porezni obveznici izvrše uplatu glavnog duga i troškova prinudne naplate, ako je pokrenut postupak prinudne naplate.

Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode – Obrazac ZAOK podnosi se neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik.

Obrazac ZAOK se može preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH www.pufbih.ba, u dijelu obrasci – Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode.

Uz navedeni zahtjev potrebno je priložiti dokaze o izvršenim uplatama glavnice duga, a ako je pokrenut postupak prinudne naplate i dokaz o uplati troškova prinudne naplate. Prije predaje zahtjeva porezni obveznici su dužni u nadležnoj poreznoj ispostavi utvrditi stanje duga na dan 31.12.2018. godine, te uplatiti iznos utvrđenog duga.

Za sve dodatne informacije u vezi s otpisom zateznih kamata porezni obveznici mogu se obratiti na telefonske brojeve nadležnih kantonalnih poreznih ureda i poreznih ispostava koji se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba, u dijelu kontakti.