Rudari zaprijetili EP: Ako dijalog ne uspije – počinjemo generalni štrajk i proteste

rudari 696x465 1
Podijelite vijest

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH reagirao je na današnje saopštenje za javnosti JP “Elektroprivreda BiH” d.d.-Sarajevo pod naslovom: “Opstruiranje reorganizacije rudnika je put do potpunog kraha” od 10.05.2021. godine

“Evidentno je da JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo u proteklih par dana koristeći sve raspoložive resurse pokušava sveukupan pritisak koji sa sobom nosi složen i težak proces restruktuiranja rudnika uglja u sastavu Koncerna na planu ljudskih resursa usmjeriti prema Samostalnom sindikatu radnika rudnika Federacije BiH, te na taj način minimizirati odgovornost koju ima JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo prema navedenom procesu i aktuelnom stanju u rudnicima uglja u sastavu Koncerna”, navodi Upravni odbor Samostalnog sindikata rudara.!

Podsjećaju da JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo u proteklih 10 godina u potpunosti upravlja i rukovodi rudnicima uglja u sastavu Koncerna, imenuje upravljačke strukture u rudnicima, te uz podršku Vlade Federacije BiH utvrđuje cijenu uglja koja se iz rudnika uglja u sastavu Koncerna isporučuje JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo.

“JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo je od 2009 do 2020 godine od planiranih oko 580 miliona KM u modernizaciju opreme realizovala 312 miliona KM sa poražavajućim pokazateljima kada je u pitanju Rudnik uglja “Kreka” u Tuzli te je isti doveden u situaciju da egzistira uz avansno plaćanje uglja od strane JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo. Tačno je da, su kako to navode iz JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo, lokalne politike u određenim fazama imenovale sazive upravljačkih struktura u rudnicma uglja u Federaciji BiH ali i sazive upravljačkih struktura u JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo, Sindikat i radnici u rudnicima nisu odlučivali o navedenom”, dodali su.

Smatraju da postoji niz neosporivih dokaza u dokumentima Sindikata radnika rudnika Federacije BiH kroz koje se Vlada Federacije BiH i JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo pozivaju da neutrališu negativan utjecaj lokalnih politika na rudnike uglja u Federaciji BiH te “da zaustave masovan angažman u izvođenju rudarskih radova, opreme trećih lica, što je i danas pojava u nekim rudnicima”.

“Zanimljivo je da se iz JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo u proteklih par dana bave analizom strukture rudarskih sindikata u rudnicima uglja u Federaciji BiH.

Socijalni partner JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo je Sindikat radnika rudnika Federacije BiH koji je 01. maja 2021. godine pod sloganom “Ne nepravednom i nehumanom restruktuiranju rudnika uglja u sastavu Koncerna” održao Prvomajski protestni skup u Sarajevu, sindikat koji je Vladi Federacije BiH i JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo najavio u sakladu sa važećim zakonskim propisima generalni štrajk u sedam rudnika uglja u sastavu Koncerna, koji će ako socijalni dijalog ne uspije, početi 20. maja 2021. godine te je potpuno spreman za organizaciju i održavanje masovnog protestnog skupa“, istaknuto je.

Sindikatu radnika rudnika Federacije BiH i JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo je, navode dalje, dobro poznato šta se dešavalo na sastancima socijalnih partnera na temu restruktuiranje rudnika uglja u sastavu Koncerna na planu ljudskih resursa koji su održani 04. januara 2021. godine, 15. i 29. marta 2021. godine, 06. aprila 2021. godine pa i 05. maja 2021. godine.

“JP “Elektroprivreda BiH” d.d.Sarajevo u martu, aprilu i početkom maja odstupa od usaglašenih principa i karaktera restruktuiranja rudnika uglja u sastavu Koncerna na planu ljudskih resursa koji su usaglašeni u januara 2021. godine”, podsjećaju rudari.

Raduje, zaključili su, činjenica da se JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo 10. maja 2021. godine kroz Saopštenje za javnost ponovo očitovala po pavedenom pitanju u skladu sa usuglašenim karakterom restruktuiranja rudnika uglja na planu ljudskih resursa kroz sljedeće:

“Zastupajući bezrezervni stav da status svakog prekobrojnog uposlenika treba biti riješen na njemu prihvatljiv način, JP „Elektroprivreda BiH“d.d. Sarajevo je obezbijedila sredstva i ponudila mogućnost prekvalifikacije na radna mjesta i nastavak radnog angažmana u rudnicima kao i mogućnost raspoređivanja u postojeća i nova Zavisna Društva kako bi bili podrška proizvodnji uglja na ekonomsko prihvatljiv način”.


Podijelite vijest