RUKOMETNE SUDIJE U ŠTRAJKU DO ISPUNJENJA ZAHTJEVA: Nastavak takmičenja u rukama saveza

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

Nakon neriješenog spora između URS BiH (Udruženje rukometnih sudija Bosne i Hercegovine) i RS BIH (Rukometni savez Bosne i Hercegovine), a uslijed neispinjavanja zahtjeva od strane URS-a donesena je slijedeća odluka na sjednici UO URS-a:

Na osnovu odluke i ovlaštenja sa Skupštine Udruzenja sudija RS BIH sa sjednice održane dana 28.08.2013.godine u Vogošći i Skupštine Udruženja rukometnih sudija Sarajevo održane dana 05.09.2013.godine u Bihaću, u skladu sa odredbama Statuta Udruzenja rukometnih sudija Sarajevo, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 09.10.2013.godine jednoglasno je donio slijedeću O D L U K U 

Članovi Udruzenja rukometnih sudija Sarajevo sa danom 10.10. 2013. godine PRESTAJU sa obavljanjem svih službenih duznosti na svim nivoima takmičenja u organizaciji RS BiH, do ispunjenja zahtjeva članstva ovog Udruzenja, upućenih Izvršnom odboru Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, koji se trebaju donijeti u skladu sa normativnim aktima Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine; Udruženja sudija RS BIH i Udruzenja rukometnih sudija Sarajevo. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja na osnovu odluke Skupštine Udruzenja sudija RS BIH sa sjednice održane dana 28.08.2013.godine u Vogošći i Skupštine Udruženja rukometnih sudija održane dana 05.09.2013.godine u Bihaću. 

O B R A Z L O Ž E N J E 

Članovi Udruzenja sudija RS BIH su sa članovima Izvršnog odbora RS BIH dana 04.10.2013.godine održali sastanak i članove Izvršnog odbora upoznali sa odlukama Skupština Udruženja sudija RS BIH i Udruženja rukometnih sudija. 

Sporna pitanja nakon ovog sastanka su djelimično rješena i to pitanje lista sudija i kontrolora sudjenja Premijer lige, medjutim nije riješen problem oko imenovanja članova Komesarijata Prvih liga i Komesara Kup takmičenja zbog isključivog stava pojedinih članova Izvršnog odbora RS BIH. 

Predstavnici Udruzenja sudija su izasli sa veoma konstruktivnim prijedlogom da se izvrši imenovanje komesara iz redova članstva Udruzenja rukometnih sudija u skladu sa ovlastima članova Izvršnog odbora RS BIH izrazloga da se članovi Udruženja rukometnih sudija Sarajevo ne dovode u diskriminatoran položaj u odnosu na članove Udruge sudaca RS H-B i Udruženje sudija RS Republike iz čijih redova su imenovani Komesari takmičenja Premijer lige za muskarce i zene, kao i članove Komesarijata Prvih liga. Udruženje rukometnih sudija Sarajevo nije imalo izričiti zahtjeva za imenovanje pojedinih članova udruženja i pored činjenice da su dali svoje prijedloge . Dakle, članove udruženja nisu uticali na diskrecona prava članova Izvršnog odbora RS BIH. Jedini izričit zahtjev članova udruzenja sudija je bio da se postuju normativna akta RS BIH, US RS BIH i URS Sarajevo, kao i odluke legitimno izabranih organa URS-a to jest odluke Disciplinske komisije URS koja je suspendirala dva svoja člana Udruzenja (Hasić Alija i Lipa Fuad) i da isti se obzirom na ozbiljnost duznosti koja se treba obavljati ne imenuju na mjesto člana Komesarijata Prvih liga.Takodjer je traženo da se prethodno donese odluka o razriješenju dosadašnjih ili pojedinih članova Komesarijata Prvih liga 

Medjutim i pored razgovora i upoznavanja sa činjenicama da se protiv za člana Komesarijata Prvih liga Hasić Alije vodi disciplinski postupak, te da je isti suspendiran odlukom Disciplinske komisije URS Sarajevo, od strane pojedinih članova Izvršnog odbora je uslijedio je prijedlog a Izvršni odbor RS BIH ili njeni pojedini članovi su donijeli odluku o imenovanju istog za člana Komesarijata Prvih liga, kao i odluku da Halil Skaljic obavlja duznost komesara za kup i omladinska takmičenja iako imenovani nije član Udruzenja rukometnih sudija Sarajevo. 

Nakon ovako donijetih odluka predstavnici ovog Udruzenja su pokušali preko predsjednika RS BIH da se iznađu kompromisno rješenje te da se sporne odluke stave van snage, kao i da se donesu odluke na zadovoljsvo svih učesnika spora. Medjutim i pored datih prijedloga rješenja sporne situacije u pisanom aktu broj 32/2013 od 07.10.2013.godin, koje vam se dostavlja u prilogu odluke, nije doslo do kompromisnog rješenja zbog neprincipijelnog i autokratskog stava pojedinih članova Izvršnog odbora RS BIH. 

U medjuvremenu su nastupile i promjenjene okolnosti koje se odnose na disciplinski postupak koji se vodi protiv Hasić Alije. Naime, Hasić Alija je odlukom Disciplinske komisije URS broj 08/2013 od 08.10.2013.godine kažnjen zabranom obavljanja svih službenih dužnosti u rukometnom sportu u trajanju od devet mjeseci zbog povrede odredaba člana 26. i 46. Disicpilinskog pravilnika URS RSBIH. (prilog Odluka Disicplinske komisije URS broj 08/2013 od 08.10.2013. godine).

Činjenica da je disciplinski postupak okončan, te da je Hasić Alija kažnjen zabranom obavljanja duznosti u rukometnom sportu u trajanju od devet mjeseci ( član komesarijata Prvih liga je sluzbena duznost u rukometnom sportu), ovako slozenu situciju čini jos složenijom i unaprijed kompletno takmičenje Prvih liga učinilo neregularnim. 

Zelimo i istaći i činjenicu da smijenjeni član komesarijata nije dobio odluku o razriješenju sa duznosti člana Komesarijata. Očito da Stručne sluzbe RS BIH ne zele da izrade Odluku o razriješenju koju je trebao donijeti Izvršni odbor ako je uopće ista i donijeta. 

Veoma razočaravajuće po članove Udruzenja rukometnih sudija Sarajevo djeluje ignorantski odnos pojedinih članova Izvršnog odbora prema njima kao i netransparentnost u donosenju i objavljivanju odluka Izvršnog odbora i pored postojanja web sajta RS BIH. Članstvo Udruzenja rukometnih sudija smatra da ne objavljivanje odluka Izvršnog odbora na web sajtu RS BIH predstavlja kršenja odredaba Statuta RSBIH koji definiraju javnost rada saveza. 

Na osnovu svega iznijetog Upravni odbor URS na svojoj vanrednoj sjednici na osnovu odluka Skupštine Udruzenja sudija RS BIH sa sjednice održane dana 28.08.2013.godine u Vogošći i Skupštine Udruženja rukometnih sudija održane dana 05.09.2013.godine u Bihaću jednoglasno je donio najnepopularniju mjeru a to je prestanak obavljanja službenih dužnosti na svim takmčenjima u organizaciji RS BiH do ispunjenja zahtjeva a to je imenovanje Komesara za Kup i omladinska takmičenja i člana komesarijata iz redova uglednih članova udruženja protiv kojih nisu izrečene nikakve disciplinske mjere, odnosno da se protiv istih ne vode disciplinski postupci, a sve prednje u skladu sa odredbama Statuta RS BIH i Statuta US RSBIH i Statuta URS Sarajevo. Na osnovu svega iznijetog donijeta je odluka kao u dispozitivu. 

Pravna pouka: Protiv ove odluke nije dopustena zalba a istaje konačna i izvršna na osnovu odluka Skupštine Udruzenja sudija RS BIH sa sjednice održane dana 28.08.2013.godine u Vogošći i Skupštine Udruženja rukometnih sudija održane dana 05.09.2013.godine u Bihaću. 

Predsjednik

Mevludin Šabić s.r.