Portal 072info

Rukopis odaje vaš karakter!

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Ako rukopis nije ujednačen, čas je krupan, čas sitan, čas osrednji, znači da je osoba nestalna, da joj raspoloženja osciliraju i da je vrlo osjetljiva.

Poput otiska prsta ili DNK, rukopis određuje svakog čovjeka kao jedinstvenog i neponovljivog. Kao što nema dva ista otiska prsta ni dvije iste šare u oku, tako nema ni dva ista rukopisa. To je naša lična karta, prozor u našu dušu – naše ogledalo koje nas odaje do tančina.

Nauka koja proučava rukopis zove se grafologija i dijeli se na sudsku, koja je zanat ili vještina utvrđivanja identiteta osobe na osnovu rukopisa, i psihografologiju, kod nas u povoju, nauku koja određuje psihološke karakteristike, piše Ljepota i zdravlje.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Veličina slova

Čovjek krupnog rukopisa često je egocentričan, sa izraženom potrebom za aktivnim društvenim životom. Na druge obično gleda s visine i najčešće dominira u verbalnoj komunikaciji i uopšte u društvu. Čovjek koji ima rukopis srednje veličine u principu je spreman da se prilagodi i uklopi u svaku sredinu. Nije previše otvoren, ali ni zabarikadiran u svoj svijet. Ponašanje mu je pristojno, ne diže glas za svaku sitnicu, a staloženost je važna odlika njegovog karaktera.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Sitan rukopis najčešće posjeduju obrazovani ljudi, skloni da se u svakoj prilici posluže svojim razumom. Uglavnom su okupirani misaonim radnjama, pa se najčešće sreću među naučnicima i istraživačima. Njihove emocije i razum uvijek se dopunjuju i gotovo uvijek su u skladu.

Ukoliko je riječ o sasvim sitnom rukopisu, koji više liči na pravu liniju, to je znak da je osoba iskompleksirana, da se povlači u sebe i potcjenjuje svoje vrijednosti. Ako rukopis nije ujednačen, čas je krupan, čas sitan, čas osrednji, znači da je osoba nestalna, da joj raspoloženja osciliraju i da je vrlo osjetljiva. Ako se slova idući ka kraju smanjuju, riječ je o duhovno zreloj, stabilnoj osobi, ali ako se slova na kraju riječi povećavaju, to je dovoljno da se zaključi kako je riječ o emocionalno nezreloj i nestalnoj ličnosti.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Čitko i nečitko

Rukopis iskošen udesno govori o emocionalno toploj i darežljivoj osobi, jak pritisak na papir otkriva energičnu, liderstvu sklonu ličnost, dok okruglasta slova upućuju na nizak nivo agresivnosti.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Ako vam je rukopis čitak, okolini šaljete poruku hoću, mogu i znam da dobro komuniciram s ljudima. Ukoliko je rukopis nečitak, poruka je suprotna. Međutim, nemojte odmah da klonete ako se to ne slaže s onim što nosite u sebi, jer izuzetaka ima toliko da se ovo pravilo dovodi u pitanje.

Čitak rukopis, koji čuva sve odlike klasičnog školskog pisanja, ne upućuje na najiskreniju, najotvoreniju i najjasniju komunikativnost, već naprotiv, na pretvaranje i foliranje. Bolji dio grafološke analize otkriva, spolja gledano, jednostavnu, otvorenu, srdačnu, komunikativnu osobu koja poštuje i praktikuje pravila lijepog ponašanja.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Štampana slova

Štampano pismo manje govori o vlasniku od njegovog pisanog rukopisa. Pisati štampano znači pisati sporije, s više koncentracije, i to je još jedan znak potrebe da se konci drže u svojim rukama i kontrolišu drugi, ali i situacija u kojoj se pisar nalazi. Nikada ne otkriva karte do kraja, jer uvijek nešto važno skriva o sebi, posebno ako naglo sa štampanih prelazi na pisana slova.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Osobe s kombinovanim štampano-pisanim rukopisom češće poručuju laž nego istinu. Možda ste nekada dobili ljubavno pismo s pisanim rukopisom, a riječi volim te bile su napisane štampanim slovima. Zapitajte se šta se iza toga krije.

Potpuno nečitljiv rukopis sreće se kod osoba kojima nije mnogo stalo do odnosa s javnošću ili koje imaju ozbiljnih teškoća u opštenju s drugima.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Značenje potpisa

Potpisi u grafologiji zauzimaju posebno značajno mjesto. Čovjek se svojim potpisom prosto legitimiše, njime ovjerava i otkriva svoju ličnost. Čitak i jasan potpis otkriva poštenu osobu na koju se u svakom trenutku možete osloniti. Sićušan, stisnut potpis znak je da je njegov vlasnik opterećen nekim kompleksima niže vrijednosti. Upadljiv veličinom i ukrašen potpis otkriva osobu lošeg ukusa, koja je pritom veoma uobražena.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Stručnjaci tvrde da se duh ispoljava u svemu što se čini i da se rukopis može tumačiti kao jedan vid ekspresivnog ponašanja. Prednost grafologije je to što rukopis ostavlja trajan trag, pa su samim tim moguće nove analize većeg broja grafologa i psihologa. Grafološka analiza rukopisa odnosno dešifrovanje dubinskih crta, stavova i vrijednosti ličnosti jeste složen i višefazni proces.

Njegov rukopis reflektuje potrebu da se bude na vrhu i mentalno iznad drugih. Njegovo brzopotezno pisanje pokazuje mentalnu brzinu. Pojedina precrtana slova i nepotrebni početni potezi pokazuju argumentativnost, određenu vrstu cinizma i agresivnosti. S druge strane, udesno nakrivljena slova pokazuju darežljivu i saosjećajnu prirodu. Izvanredno poravnata slova pokazuju da Bill Gates pokazuje izuzetno organizovan intelekt. Kada se sve poveže s nekim slovima koja su uobličena poput brojeva, dolazi se do zaključka da nije nimalo čudno što je tako uspješan.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
Podijelite članak
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME