AUTOR: P.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
Kurbani 2021

Kantonalni sud u Zenici presudom od 11.06.2021. godine preinačio je presudu Općinskog suda u Zenici broj: 43 0 K 188314 20 K od 19.03.2021. godine i izrekao optuženom Jusić Sakibu kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci za počinjenje produženog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlašćenja iz člana 383. stav 1. KZ FBiH u vezi sa članom 55. KZ FBiH.

Podsjećamo Jusić Sakib je osuđen za radnje izvršene tokom mandata na poziciji na poziciji Direktora Podružnice „Elektrodistribucija“ Zenica pri JP „Elektroprivreda Bosne i Hercegovine“ d.d. Sarajevo.

DETALJI OPTUŽNICE 

U periodu od 15.09.2009. godine pa do 02.03.2011. godine, na području Zenice, u svojstvu odgovornog lica, u smislu člana 2. stav 6. KZ F BiH, na poziciji Direktora Podružnice „Elektrodistribucija“ Zenica pri JP „Elektroprivreda Bosne i Hercegovine“ d.d. Sarajevo, na koju je imenovan Odlukom Generalnog direktora broj 01-13178/09 od 28.05.2009. godine, iskoristio svoj položaj i ovlaštenja propisana članom 14. tačka 1. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, Izvršnih direktora, pomoćnika Generalnog direktora, Sekretara Društva i Direktora podružnica Društva od 05.03.2009. godine prema kojem je bio ovlašten za donošenje Odluke o zapošljavanju novog zaposlenika u podružnici na osnovu Odluke o potrebi zapošljavanja Generalnog direktora, te svih pojedinačnih akata vezanih za zapošljavanje novog zaposlenika, 

postupajući suprotno interesima Javnog preduzeća i sa ciljem da drugim licima pribavi korist u vidu zaposlenja, kršeći odredbe tada važećeg Pravilnika o radu Društva koje se odnose na postupak zapošljavanja, kao i uslove propisane tada važećom sistematizacijom radnih mjesta Društva, svjestan da veći broj lica ne ispunjava uslove za zapošljavanje, istima pribavio korist u vidu zaposlenja u Javnom preduzeću, pa je tako:

a) Dana 19.11.2009. godine donio Odluku broj ………. o prijemu u radni odnos D. M., bez da su za to bili ispunjeni uslovi iz člana 7. stav 1. tačka 3. važećeg Pravilnika o radu s obzirom da se nije radilo o poznatom kandidatu za zaposlenje, na osnovu koje Odluke je dana 23.11.2009. godine sa zaposlenikom D.M.zaključio Ugovor o radu broj ……… na radno mjesto tehničar za dokumentaciju (šifra radnog mjesta 10306020103-2), u dijelu djelatnosti distribucije električne energije, Služba za energetske analize i kvalitet električne energije, u Podružnici „Elektrodistribucija“ Zenica, iako isti nije ispunjavao uslove propisane sistematizacijom radnih mjesta, 

odnosno nije imao pola godine radnog iskustva u smislu člana 15. Sistematizacije radnih mjesta jer nije radio na poslovima koji odgovaraju stručnoj oblasti/nazivu predviđenom za to radno mjesto, a potom dana 26.02.2010 godine i Ugovor o radu broj …….. te dana 22.04.2010. godine i Ugovor o radu broj ……. na radno mjesto elektromonter obračunskog mjerenja (šifra radnom mjesta 10306021604-03) u dijelu djelatnosti distribucije električne energije, 

Odjeljenje obračunskih mjerenja u Podružnici „Elektrodistribucija“ Zenica, iako isti nije ispunjavao uslove propisane Sistematizacijom radnih mjesta koje se odnose na pola godine radnog iskustva u smislu člana 14. tada važeće Sistematizacije radnih mjesta jer nije radio na poslovima koji odgovaraju stručnoj oblasti/nazivu predviđenom za to radno mjesto;

b) Tačno neutvrđenog dana u toku 2009. godine donio Odluku broj …….. bez datuma, o zapošljavanju novog zaposlenika u Podružnici „Elektrodistribucija“ Zenica zbog neplaniranih okolnosti, koja se odnosila na zapošljavanje Ž. M., bez da su za to bili ispunjeni uslovi iz člana 7. stav 1. tačka 3. važećeg Pravilnika o radu s obzirom da se nije radilo o poznatom kandidatu za zaposlenje, na osnovu koje Odluke je dana 09.04.2010. godine sa zaposlenikom Ž. M. zaključio Ugovor o radu broj ….. na radno mjesto nadzornik (šifra radnog mjesta 103060104-05) u dijelu djelatnosti distribucije električne energije, Služba za sigurnost i zaštitu u Podružnici „Elektrodistribucija“ Zenica, 

iako isti nije ispunjavao uslove propisane sistematizacijom radnih mjesta, odnosno nije imao certifikat, licencu ili stručni ispit o stručnoj obuci iz oblasti zaštite od požara, niti pola godine radnog iskustva u smislu člana 15. tada važeće Sistematizacije radnih mjesta jer nije radio na poslovima koji odgovaraju stručnoj oblasti/nazivu predviđenom za to radno mjesto;

c) Dana 16.07.2010. godine sa zaposlenicom I.A. zaključio Ugovor o radu broj ………. na radno mjesto stručni saradnik za kontrolu rang 3, (šifra radnom mjesta 103060103-2) u dijelu djelatnosti distribucija električne energije, Služba za internu kontrolu, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica, u bez da su za to bili ispunjeni uslovi iz člana 7. stav 1. tačka 3. važećeg Pravilnika o radu s obzirom da se nije radilo o poznatom kandidatu za zaposlenje;

d) Dana 04.11.2010. godine donio Odluku broj …… o prijemu u radni odnos Š.M. bez da su za to bili ispunjeni uslovi iz člana 7. stav 1. tačka 3. važećeg Pravilnika o radu s obzirom da se nije radilo o poznatom kandidatu za zaposlenje, na osnovu koje Odluke je dana 05.11.2010. godine sa zaposlenikom Š. M. zaključio Ugovor o radu broj …….. na radno mjesto inžinjer za obračunska mjerenja i kontrolu (šifra radnog mjesta 0306020401-02) u dijelu djelatnosti distribucije električne energije, Služba obračunskih mjerenja i očitanja, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica, iako isti nije ispunjavao uslove propisane sistematizacijom radnih mjesta, odnosno nije imao odgovarajuće stručno zvanje iz oblasti elektrotehnike ili energetike i devet mjeseci radnog iskustva u smislu člana 15. Sistematizacije radnih mjesta jer nije radio na poslovima koji odgovaraju stručnoj oblasti/nazivu predviđenom za to radno mjesto, a potom dana 03.06.2011. godine i Ugovor o radu broj ………. na radno mjesto rukovodilac službe (šifra radnog mjesta 10306020502-1) u dijelu djelatnosti distribucije električne energije, Služba za priključenja Visoko, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica, iako isti nije ispunjavao uslove propisane Sistematizacijom radnih mjesta koje se odnose na odgovarajuće stručno zvanje iz oblasti elektrotehnike ili energetike, niti tri godine radnog iskustva u smislu člana 15. tada važeće Sistematizacije radnih mjesta jer nije radio na poslovima koji odgovaraju stručnoj oblasti/nazivu predviđenom za to radno mjesto;

e) Dana 02.03.2011. godine donio Odluku broj …… o prijemu u radni odnos B. M., na osnovu koje Odluke je dana 02.03.2011. godine sa zaposlenicom B. M. zaključio Ugovor o radu broj …….. na radno mjesto vodeći referent za materijalno knjigovodstvo i knjigovodstvo stalnih sredstava (šifra radnog mjesta 103060502-05) u dijelu djelatnosti distribucije električne energije, Centralna služba za računovodstvo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica, iako ista nije ispunjavala uslove propisane sistematizacijom radnih mjesta, odnosno nije imala dvije godine radnog iskustva u smislu člana 15. tada važeće Sistematizacije radnih mjesta jer nije radila na poslovima koji odgovaraju stručnoj oblasti/nazivu predviđenom za to radno mjesto;

f) Dana 15.09.2009. godine donio Odluku broj …….. o preraspoređivanju zaposlenika, čija tačka 3. se odnosila na zaposlenicu Ž. S., bez da su za to bili ispunjeni uslovi iz člana 28. stav 2. važećeg Pravilnika o radu s obzirom da imenovana nije ispunjavala uslove stepena stručne spreme na osnovu koje Odluke je dana 16.09.2009. godine sa zaposlenicom Ž. S. zaključio Ugovor o radu broj ……. na radno mjesto rukovodilac Službe (šifra radnog mjesta 103060107-01) u dijelu djelatnosti distribucije električne energije, Služba za opće poslove i transport u Podružnici „Elektrodistribucija“ Zenica, iako ista nije ispunjavala uslove propisane sistematizacijom radnih mjesta, odnosno nije imala stručnu spremu odgovarajućeg smjera u smislu člana 8. tada važeće Sistematizacije radnih mjesta niti tri godine radnog iskustva u smislu člana 14. tada važeće Sistematizacije radnih mjesta jer nije radila na poslovima koji odgovaraju stručnoj oblasti/nazivu predviđenom za to radno mjesto,

Dakle, kao odgovorna osoba u Federaciji, iskorištavanjem svog službenog položaja i ovlaštenja pribavio drugima korist u vidu zaposlenja,

Čime je počinio produženo krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. u vezi sa članom 55. KZ F BiH.