Portal 072info

SAMO U BIH: Sa lažnom diplomom se zaposlio u “MADIJU”, “Elektroprivredi BiH”…

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona dana 20.07.2020.godine podiglo je optužnicu protiv Navrboc Muhameda zbog produženog krivičnog djela krivotvorenje isprave iz člana 373. stav . u vezi sa stavom 1. i u vezi sa članom 55. KZ F BiH i krivičnog djela ovjeravanje neistinog sadržaja iz člana 375. stav 1. KZ F BiH sve u vezi sa članom 55. KZ F BiH.


Optužnica je u cijelosti potvrdena dana 24.08.2020. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Općinskog suda u Tešnju.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

DETALJI OPTUŽNICE

Na osnovu člana 45. st. 2. tačka i) u vezi sa članom 241. stav 1. Zakona o krivičnom postupku F BiH, p o d i ž e m

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

O P T U Ž N I C U

Protiv:

NAVRBOC MUHAMEDA, iz Tešnja, neosuđivan, Što je,

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
  1. Dana 19.01.2018. godine, na području općine Tešanj, upotrijebio lažnu javnu ispravu kao da je prava, tako što je prilikom prijavljivanja u „ MADI“ d.o.o. Tešanj, Poslovna zona na radno mjesto električar, uz molbu dostavio krivotvorenu diplomu Tehničke škole

Doboj  u  Doboju,  zavedenu  pod  djelovodnim  brojem  ……,  redni  broj  matične  knjige      ,

datirana na 20.05.2016. godine, o završenoj stručnoj spremi III stepena i zanimanju elektroinstalater, iako je znao da je navedena diploma lažna, jer nije ni pohađao navedenu školu, a sve s ciljem da se ista upotrijebi kao da je prava, pa je na osnovu takve lažne diplome

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

„ MADI“ d.o.o. Tešanj, sa Navrboc Muhamedom zaključila četiri Ugovora o radu slijedećih brojeva:  …….  od  01.02.2018.  godine  na  određeno  vrijeme  od  dva  mjeseca,………………………………………………………………………………………….. od

01.02.2018. godine na određeno vrijeme od tri mjeseca, ……. od 01.02.2018. godine na određeno vrijeme od tri mjeseca i ……. od 01.02.2018. godine na na određeno vrijeme tri mjeseca,

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
  • Dana 31.07.2019. godine, na području općine Zenica, upotrijebio lažnu javnu ispravu kao da je prava, tako što je prilikom prijavljivanja u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica na radno mjesto elektromonter, uz molbu dostavio krivotvorenu diplomu Tehničke škole Doboj u Doboju, zavedenu pod djelovodnim brojem ……., redni broj matične knjige ……., datirana na 20.05.2016. godine, o završenoj stručnoj spremi III stepena i zanimanju elektroinstalater, iako je znao da je navedena diploma lažna, jer nije ni pohađao navedenu školu, a sve s ciljem da se ista upotrijebi kao da je prava, pa je na osnovu takve lažne diplome Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica sa Navrboc Muhamedom zaključila Ugovor o radu broj …….. od 16.10.2019. godine,

Dakle, pod tačkom 1. i 2. upotrijebio lažnu javnu ispravu kao da je prava,

  • Dana 30.07.2019. godine na području općine Tešanj, dovođenjem u zabludu službenika u Općini Tešanj, učinio da službenik Općine ovjeri fotokopiju lažne Diplome na njegovo ime o završenoj Tehničkoj školi u Doboju za zanimanje „elektroinstalater“, djelovodni broj: …… redni broj matične knjige za koju je znao da je lažna, jer nikada nije

završio školovanje u navedenoj školi, što je ovaj, vjerujući mu da se radi o pravoj javnoj ispravi i učinio, ovjerivši istu pod brojem …….

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Dakle, pod tačkom 3. dovođenjem u zabludu nadležnog organa, učinio da on u knjizi ovjeri štogod neistinito što treba služiti kao dokaz u pravnom prometu,

Čime je počinio: pod tačkom 1. i 2. produženo krivično djelo krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 2. u vezi sa stavom 1. i u vezi sa članom 55. KZ F BiH, pod tačkom 3. krivično djelo ovjeravanje neistinitog sadržaja iz člana 375. stav 1. KZ F BiH, a sve u vezi sa članom 54. KZ F BiH.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Na osnovu člana 78. KZFBiH predlažemo da se Navrboc Muhamedu izrekne mjera sigurnosti oduzimanja predmeta kojima je počinjeno navedeno krivično djelo radi uništenja, jer postoji opasnost da će biti ponovo upotrijebljeni za učinjenje krivičnog djela, i to: Krivotvorena diploma u originalnom obliku o položenom završnom ispitu u stručnoj školi „Tehnička škola“  u Doboju, djelovodni broj ……, redni broj matične knjige ……; Krivotvoreno svjedočanstvo u originalnom obliku o završenom I (prvom) razredu srednje stručne škole „Tehnička škola“ u Doboju, djelovodni broj ……, redni broj matične knjige ……. od 16.06.2014. godine; Krivotvoreno svjedočanstvo u originalnom obliku o završenom II (drugom) razredu srednje stručne škole „Tehnička škola“ u Doboju, djelovodni broj ——-, redni broj matične knjige —–

— od 16.06.2014. godine; Krivotvoreno svjedočanstvo u originalnom obliku o završenom III (trećem) razredu srednje stručne škole „Tehnička škola“ u Doboju, djelovodni broj  redni broj matične knjige —— od 16.06.2014. godine.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

TUŽILAŠTVO ZDK

Podijelite članak
  • 37
    Shares
REKLAMA
KRAJ REKLAME

Počitajte još

Prijetio da će zaklati Zeničanina i njegovog psa, a potom nanio dvije posjekotine…

072info.com

Zeničaninu šakama zadao dva udarca, zadobio teške povrede

072info.com

KRVAVI OBRAČUN U TEŠNJU: U pucnjavi teško ranjen muškarac, počinilac uhapšen

072info.com
REKLAMA
KRAJ REKLAME

Zapratite nas na FB! (PROMO)