Portal 072info

Saopćenje GO SDP BiH Zenica o održanoj Izvještajno-izbornoj konferenciji

Dana, 17.06.2017.godine Gradska organizacija SDP BiH Zenica održala je Izvještajno-izbornu Konferenciju na kojoj je pored usvajanja izvještaja o radu organa između dvije Konferencije, u demokratskoj atmosferi, uz prisustvo 80 delegata (od ukupno 104) izabrano novo rukovodstvo Gradske organizacije SDP-a u Zenici.

 

Za članove Nadzornog odbora kandidovalo se 15 kandidata. U Nadzorni odbor koji broji 5 članova izabrani su:

 

Bahtić Jasminka, Oruč Mehmed, Bogunović Mihajlo, Kurtalić Selvedin i Hamzić Samir.

 

Za članove Gradskog odbora, od ukupno 84 kandidata na listi, delegati su birali 35. Izabrani su:

 

Alijagić Elvis, Jabandžić Hidajet, Begović Adnan, Babajić Almir, Jefić Boško, Brkić Neđad, Borojević Dajana, Jonjić Filip, Mehić Nermin, Tanović Maida, Radišić Vladimir, Fifić Kenan, Šišić Amel, Dervišević Ferid, Halilić Azra, Bavčić Benjamin, Šulović Dragan, Telalović Vehid, Hodžić Nedžad, Bobić Vanja, Begić Almedina, Škunca Boris, Aličković Nermina, Čerim Dijana, Sivac Samra, Lerotić Bruno, Zlotrg Fahrudin, Mehić Muamer, Bodul Vlatko, Filipović Nadežda, Mešić Benisa, Tatarević Anja, Bajramović Vildana, Smajić Amila i Muzaferija Indira.

 

Kod izbora navedenih organa, u sastavu Nadzornog i Gradskog odbora, vodilo se računa o statutarnim kriterijima (nacionalna, polna, starosna i teritorijalna struktura). U strukturi izabranih u Gradski odbor 17 je mladih, 14 žena i 3 iz reda seniora.

 

Na prvoj konstituirajućoj sjednici Gradskog odbora, koja će se održati u narednih 10 dana, članovi odbora će iz svog sastava izabrati 3 potpredsjednika, sekretara i članove Predsjedništva.

 

 

GO SDP BiH Zenica

 

 

Podijelite članak